Na I ciklus studija akademske 2019/2020. godine Metalurško-tehnološki fakultet upisuje na sve Studijske programe 85 studenata:

 

Metalurško-tehnološki fakultet

Studijski program / Odsjek

Broj studenata
Redovan studij  
Finansiraosnivač

 Samofinansirajući

Vanredni studij

 UKUPNO

 Metalurško inženjerstvo

20

5

-

25

 Inženjerstvo materijala

30

5

-

35

 Hemijsko inženjerstvo

 20

5

-

25

UKUPNO 70 15 - 85


Izbor kandidata će se vršiti na osnovu rang liste sačinjene prema Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici, bez prijemnog ispita. Odluka je sastavni dio Konkursa/Natječaja, koji je Senat Univerziteta u Zenici objavio u dnevnom listu „Dnevni avaz“ od 20.06.2019.

 

Rangiranje kandidata će se vršiti na osnovu:

 • općeg uspjeha u I, II, III I IV razredu srednje škole
 • uspjeha pojedinačno iz predmeta Matematika, Fizika i Hemija.
 • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij
 • posebnog priznanja “Učenik generacije”

        

PODNOŠENJE PRIJAVA ĆE SE VRŠITI OD 20.06. DO 28.06.2019. GODINE.

 

RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA ĆE SE OBJAVITI 02.07.2019. GODINE

 

NA OBJAVLJENU RANG LISTU KANDIDATI MOGU ULOŽITI PISMENI PRIGOVOR NAUČNO – NASTAVNOM VIJEĆU FAKULTETA ZAKLJUČNO SA 04.07.2019. GODINE DO 14:00 SATI

 

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA ĆE SE OBAVITI U VREMENU OD 08.07. DO 12.07.2019. GODINE.

 

Ukoliko po završenom prvom upisnom roku ne bude popunjen predviđeni broj kandidata, Univerzitet u Zenici će raspisati drugi upisni rok u vremenu od 26.08. do 13.09.2019. godine

 

PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS/NATJEČAJ, KANDIDAT JE DUŽAN PRILOŽITI:

a) Zahtjev za prijavu na Konkurs u kojem je tačno naznačen studijski program/odsjek za koji kandidat konkuriše /natječe se (obrazac se podiže u Studentskoj službi Fakulteta, ul. Travnička cesta br. 1, 72 000 Zenica)

b) svjedodžba o završenim razredima srednje škole u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće dokumente o provedenom postupku priznavanja, odnosno nostrifikacije za kandidate koji su srednju školu završili izvan BiH

c) diplomu o završenoj srednjoj školi

d) izvod iz matične knjige rođenih

e) uvjerenje o državljanstvu

f) druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz Konkursa Univerziteta u Zenici od 20.06.2019. godine.

 

Dokumenta navedena pod tačkama b), c), d), e) i f) kandidati prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (s ovjerom ne starijom od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Konkursa).

 

Kandidati, korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl. novine ZDK br. 1/14.), te u skladu s Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica (Sl. novine ZDK br. 4/14 i 1/18) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju :

 • potvrdu o statusu pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica
 • ovjerenu kućnu listu (na kandidatovo ime)
 • uvjerenje o prihodima članovima domaćinstva
 • ovjerenu kopiju lične/osobne karte

 

Za pripadnike romske populacije priložiti jedan od dokaza o pripadnosti u skladu s Konkursom Univerziteta u Zenici.

 

Za kandidate sa i preko 70% invaliditeta priložiti dokaz nadležne medicinske institucije o istom u skaldu s Konkursom Univerziteta u Zenici.

 

PRIMLJENI KANDIDATI ZA UPIS PODNOSE :

 • UPISNI, SEMESTRALNI LIST I ŠV OBRAZAC,
 • UPISNICU / INDEX,
 • DVIJE FOTOGRAFIJE VELIČINE 60 x 40,
 • PODATKE O ZDRAVSTVENOM STANJU - LJEKARSKO UVJERENJE.

 

Za sve informacije zainteresovani kandidati mogu se obratiti Studentskoj službi Fakulteta ili na broj telefona: 032-246-262

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com