Na Institutu „Kemal Kapetanović“ 18.10.2019. godine održana je 58. Sjednica Tehničkog komiteta BAS/TC 4: Čelik, čelični proizvodi, obojeni metali i legure.

 

Na sjednici je usvojeno slijedeće:

  • prijedlog Plana rada BAS/TC4 za 2020. godinu,
  • lista standarda za povlačanje za 2019.godinu,
  • prijem novih članova u ovaj Tehnički komitet,
  • utvrđen je nacrt BAS standarda sa Liste prednacrta BAS za drugo polugodište 2019.godine i upućen je nacrt standarda na javnu raspravu (21 standard) te ukoliko u toku javne rasprave ne bude primjedbi, predložena je objava ovih BAS standarda u Glaniku Instituta,
  • usvojen je prijedloga poslovnog plana komiteta BAS/TC4.

 

Sjednicom je predsjedavala prof.dr. Mirsada Oruč a s Metalurško-tehnološkog fakulteta prisustvovali su članovi komiteta prof.dr. Almaida Gigović-Gekić i prof. dr. Hasan Avdušinović

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com