Posjeta112019sPosjeta112019bsDana 07.11.2019. godine organizovana je posjeta studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici ADK Travnik i Livnici „Pobjeda“ u Turbetu. Posjeta je organizovana za studente IV godine odsjeka metalni materijali i odsjeka metalurgija, a u sklopu predmeta Termička obrada, Zavarivanje i lemljenje, Livovi na bazi željeza i Metalurgija lijeva legura željeza.

 

Uposlenici posjećenih kompanija su upoznali studente sa pojedinim kompanijama i njenim proizvodima, kao i sa standardima i normativima u skladu sa kojima Tvornica radi i posluje.

 

U Livnici Turbe studentima je pokazan i objašnjen cjelokupan proces proizvodnje, počevši od polaznih sirovina pa sve do konačnog proizvoda, kao i laboratorije za ispitivanje kvaliteta sirovina i konačnog proizvoda.

Posjeta112019as

U kompaniji ADK, studenti su bili u mogućnosti posjetiti kompletan proces izrade složenih čeličnih konstrukcija od sitnozrnatog čelika i montaža završnih proizvoda. Završni proizvodi su mašine za vertikalno podizanje tereta i mašine za potrebe u građevinarstvu. U pratnji studenata su bili i predmetni nastavnici: Prof.dr.sc. Almaida Gigović-Gekić, Prof.dr.sc. Raza Sunulahpašić, Prof.dr.sc. Hasan Avdušinović i laborant Amir Muslić, dipl.inž.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com