OdbranaPuljic 2sOdbranaPuljic 1sDana 19.11.2019. naše dvije studentice Alma i Adna - rođene sestre Puljić, sa odsjeka za metalurgiju, uspješno su odbranile diplomske radove sa odličnom ocjenom, a pod mentorstvom prof.dr Aide Imamović.

Teme diplomskih radova su:

Adna (Alija) Puljić:

“PROIZVODNJA NISKOUGLJENIČNOG ČELIKA SAE 1006 SA I BEZ DODATKA BORA”

Alma (Alija) Puljić:

“ČELIČANSKO I VALJAONIČKO TRETIRANJE KONTI GREDICA SAE 1006 KVALITETA ČELIKA SA I BEZ DODATKA BORA”

 

Za doprinos u izradi ovih diplomskih radova i nesebičnoj pomoći posebnu zahvalnost izražavamo prema Menadžmentu i našim kolegama iz ArcelorMittal-a Zenica.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com