Krajem marta 2019. godine na Univerzitetu u Zenici uspješno je završen proces eksterne evaluacije i institucionalne reakreditacije. Univerzitet u Zenici je tako postao prvi univerzitet u Federaciji BiH kojeg je reakreditirala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine. Komisija eksperata Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH u sastavu: prof. dr. sc. Nermina Hadžigrahić, prof. dr. sc. Atif Hodžić, prof. dr. sc. Ivan Balta, dr. Nenad Marković i Amila Ćiber,  je od 20. do 22. marta 2019. godine obavila posjetu Univerzitetu u Zenici kako bi se uvjerila u postojanje i kvalitet resursa, nakon čega je dala pozitivno mišljenje u pogledu reakreditacije Univerziteta u Zenici.


Univerzitet u Zenici sada bez smetnji može nastaviti programima razmjene studenata i profesora te aplicirati na razne međunarodne programe, između ostalog i "Erasmus +", koje podržava Europska unija.


Detaljnije o procesu reakreditacije možete pogledati u prilogu BHT-a.

U periodu 15.04. do 19.04. 2019. godine u posjeti Metalurško-tehnološkom fakultetu boravi Dekanesa Metalurškog fakulteta iz Siska prof.dr.sc. Zdenka Zovko-Brodarac. Posjeta je organizovana u okviru Akademske razmjene ERASMUS+ programa.

 

U toku boravka na UNZE profesorica Zovko-Brodarac će održati prigodna predavanja za studente i uposlenike.

 

Pored razgovora sa menadžmentom i uposlenicima UNZE i MTF o mogućim vidovima saradnje na polju naučnoistraživačkog rada i razmjene akademskog osoblja i studenata, profesorica Zovko-Brodarac će posjetiti kompaniju ArcelorMittal i neke druge proizvodne pogone u okruženju.

U toku aprila mjeseca 2019. godine uposlenici Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici su posjetili određeni broj kompanija iz oblasti metaloprerade iz okruženja. Cilj posjeta je bio razgovor sa rukovodiocima i uposlenicima kompanija o mogućim vidovima saradnje na polju zajedničkih istraživanja, posjete studenata, obavljanja ferijalne prakse, izrada praktičnih zadataka u okviru diplomskih, magistarskih i doktorskih radova i sl.

 

Kompanije koje su predstavnici Fakulteta posjetili su: „ADK“ Novi Travnik, „BINAS“ Bugojno, „grupacija „BNT“ Novi Travnik, „UNIS TOK“ Kalesija.

 

U okviru posjeta, ispred Metalurško-tehnološkog Fakulteta, učestvovali su: prof.dr.sc. Faik Uzunović, prof.dr.sc. Almaida Gigović-Gekić, Prof.dr.sc. Raza Sunulahpašić, i prof.dr.sc. Hasan Avdušinović.

 

Ovom prilikom se želimo iskreno zahvaliti predstavnicima navedenih kompanija na gostoprimstvu.

IMG 5471sU sklopu aktivnosti Univerziteta u Zenici pod nazivom „Budi student na jedan dan“ jučer je na Metalurško-tehnološkom fakultetu održano takmičenje srednjoškolaca u prezentaciji naučnih tema. Jedan od ciljeva navedenog takmičenja bio je i ukazati na činjenicu da je kvalitet prezentacije značajan faktor koji pomaže da se ode korak dalje ka unapređenju sopstvenih vještina. Bez obzira da li se govori o aktivnostima u toku obrazovanja ili o  profesionalnim zadacima, mladi ljudi se veoma često susreću sa obavezom prezentovanja nekog seminarskog rada, ideje, plana i sl., pri čemu se mora imati na umu da  kvalitetna prezentacija uveliko olakšava komunikaciju i pomaže boljem argumentovanju ideje koja se želi prenijeti prezentacijom.


Na takmičenju su učestvovali učenici Prve gimnazije, Druge gimnazije, Medicinske škole, Srednje tehničke škole i Katoličkog školskog centra „Sveti Pavao“.


Za učenike čije su prezentacije ocijenjene kao najbolje obezbijeđeni su prigodni pokloni i novčane nagrade. Prvo mjesto osvojila je učenica Prve gimnazije, Hana Muslić. Drugo mjesto osvojio je učenik Srednje tehničke škole, Amsal Škaljo, a treće mjesto je osvojio Ajdin Imamović, učenik Medicinske škole.


Tokom dana učenici su imali priliku da posjete učionice i laboratorije Metalurško-tehnološkog fakulteta, te da prisustvuju vježbama koje su za njih pripremili studenti i nastavnici ovog fakulteta.

Organizaciju takmičenja i druženje sa učenicima završnih razreda srednjih škola finansijski su pomogli firma „Pero“d.o.o. Zenica i „Udruženje fizičara u Federaciji BiH“, te im se ovim putem iskreno zahvaljujemo.

 

Student1danSTokom mjeseca marta i aprila na Univerzitetu u Zenici će se odvijati akitvnost pod nazviom „Budi student na jedan dan“ .

 

Ove i naredne sedmice aktivnosti se odvijaju na Metalurško – tehnološkom fakultetu. Učenici četvrtih razreda srednjih škola zajedno sa studentima Metalurško- tehnološkog fakulteta prisustvuju predavanjima i vježbama, koje su planirane rasporedom za taj dan. Cilj je da se maturanti, budući brucoši, iz prve ruke upoznaju s načinom studiranja i 'životom' na fakultetu. Za posjetu se prijavio veći broj učenika iz srednjih škola u gradu Zenici. Nadamo se da će ova posjeta motivirati učenike da nastave sa obrazovanjem na nekom od tehničkih fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

Također, bit će organizovano takmičenje učenika četvrtih razreda srednjih škola u prezentovanju naučnih i stručnih tema iz oblasti tehnike. Takmičenje je planirano za 11. 04. 2019. godine. Nosioci projektnih aktivnosti ispred Metalurško-tehnološkog fakulteta su Doc.dr.sc. Dijana Dujak i Prof.dr.sc. Hasan Avdušinović.

Student1dan 3s Student1dan 2s Student1dan 4s Student1dan 5s Student1dan 6s Student1dan 7s Student1dan 8s Student1dan 10S

Stranica 4 od 37

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com