Obavještavaju se studenti Metalurško-tehnološkog fakulteta da nastava na svim godinama zvanično počinje u ponedeljak 01.10.2018. godine prema rasporedu nastave koji je objavljen na oglasnoj ploči kao i na web stranici fakulteta.

Posebna napomena za studente I godine je da će se za njih prvi dan nastave u ponedeljak (01.10.2018. godine) sa početkom u 9 sati održati svečano uvodno predavanje u sali boj 10 Fakulteta. Prema tome, mole se studenti I godine da u 8 sati i 45 minuta budu prisutni u Sali broj 10.

Dragi studenti, želimo vam uspješan rad u nastupajućoj akademskoj godini!

Temeljem odredbi Pravilnika o nagradama za studente Univerziteta u Zenici, a koje se odnose na predlaganje studenata za nagradu dekana i nagradu rektora za studente s najboljim uspjehom, OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE METALURŠKO-TEHNOLOŠKOG FAKULTE KOJI SMATRAJU DA PO NAVEDENIM KRITERIJIMA ISPUNJAVAJU USLOVE ZA DOBIJANJE NAGRADE DEKANA FAKULTETA I/ILI NAGRADE REKTORA UNIVERZITETA, DA SE JAVE U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA S INDEKSOM NAJKASNIJE 01. 10. 2018. GODINE DO 14,00 SATI, KAKO BI SE UTVRDILI PRIJEDLOZI ZA DODJELU NAGRADA IZ TAČKE I I II OBAVIJESTI.

 

I- Nagrada dekana za studente s najboljim uspjehom dodjeljuje se studentima svake akademske godine za prethodnu godinu studija.

 1. Uslov za dobijanje Nagrade dekana za studente s najboljim uspjehom jeste najmanja prosječna ocjena 8 ili više, ostvarena u prethodnoj godini studija.
 2. Pored uslova iz stava 1. ovog člana student mora ispunjavati i dodatne uslove:
   • da tokom studija nije ponavljao niti jednu godinu studija;
   • da je položio sve ispite iz prethodne godine studija;
   • da ima najbolji prosjek ocjena u toj godini studija.

(3) Ako uslove iz stavova 1. i 2. ovog člana ispunjava više studenata, onda svi studenti dobivaju Nagradu dekana.
(4) Konačnu odluku o dodjeli nagrade donosi dekan.

 

II-Nagrada rektora za studente s najboljim uspjehom dodjeljuje se studentima Univerzitetau Zenici svake akademske godine.

Nagradu rektora za studente s najboljim uspjehom može dobiti najviše jedan student završne godine studija, kao i student koji je uz sve položene ispite završne godine studija odbranio i završni (diplomski, magistarski, doktorski) rad u tekućoj akademskoj godini sa svakog ciklusa studija Univerziteta u Zenici.

 1. Uslov za dobijanje Nagrade rektora za studente s najboljim uspjehom jeste prosječna ocjena 9 ili više, ostvarena u toku studija.
 2. Pored uslova iz stava 1. ovog člana, student mora ispunjavati i dodatne uslove:
 3. Odluku o dodjeljivanju Nagrade rektora donosi rektor na prijedlog fakulteta i Kolegija Rektorata.
   • da u prethodnoj godini studija nije ponavljao niti jedan ispit;
   • da tokom studija nije ponavljao niti jednu godinu studija;
   • da je položio sve ispite.

Sjednica Tehničkog komiteta BAS/TC4, Čelik, čelični proizvodi, obojeni metali i legure održana je 18.09.2018.godine na Institutu „Kemal Kapetanović“, Univerziteta u Zenici. To je 56-ta sjednica na kojoj je pored redovnih aktivnosti razmatrano slijedeće:

   • izrada projekta nacionalnog dodatka prBAS EN 10080/NA, gdje je oformljen tim za izradu navedenog,
   • utvrđen je nacrt BAS standarda s liste prednacrta BAS standarda za drugo polugodište 2018.godine, te je nacrt standarda upućen na javnu raspravu i davanje saglasnosti za objavu ovih standarda u Glasniku Instituta za standardizaciju BiH prema utvrđenoj proceduri,
   • razmatran je prijedlog liste standarda za povlačenje, i
   • usvojen je plan rada BAS/TC4 za 2019. godinu.

Sjednicom je predsjedavala prof.dr. Mirsada Oruč redovni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Stranica 8 od 37

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com