U toku aprila mjeseca 2019. godine uposlenici Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici su posjetili određeni broj kompanija iz oblasti metaloprerade iz okruženja. Cilj posjeta je bio razgovor sa rukovodiocima i uposlenicima kompanija o mogućim vidovima saradnje na polju zajedničkih istraživanja, posjete studenata, obavljanja ferijalne prakse, izrada praktičnih zadataka u okviru diplomskih, magistarskih i doktorskih radova i sl.

 

Kompanije koje su predstavnici Fakulteta posjetili su: „ADK“ Novi Travnik, „BINAS“ Bugojno, „grupacija „BNT“ Novi Travnik, „UNIS TOK“ Kalesija.

 

U okviru posjeta, ispred Metalurško-tehnološkog Fakulteta, učestvovali su: prof.dr.sc. Faik Uzunović, prof.dr.sc. Almaida Gigović-Gekić, Prof.dr.sc. Raza Sunulahpašić, i prof.dr.sc. Hasan Avdušinović.

 

Ovom prilikom se želimo iskreno zahvaliti predstavnicima navedenih kompanija na gostoprimstvu.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com