MTF logoDana 19. 04. 2019. godine održana je 57. sjednica tehničkog komiteta BAS /TC4 na Institutu „Kemal Kapetanović“, Univerziteta u Zenici.

 

Na sastanku je odlučeno o slijedećem:

  • usvojen je revidirani plan rada Tehničkog komiteta BAS/TC4 za 2019.godinu (koji obuhvata 57 standarda),
  • utvrđen je nacrt BAS standarda (ns BAS) sa liste prednacrta standarda za prvo polugodište 2019.godinu te je upučeno 35 standarda na javnu raspravu i davanje saglasnosti direktoru Instituta za objavu ovih standarda u Glasniku instituta ukoliko ne bude primjedbi na prevod naslova standarda,
  • usvojen je nacrt nacionalnog dodatka standarda pnBAS EN 10080/NA:2019 (Čelik za armiranje betona-Zavarivi armaturni čelik-Općenito-Nacionalni dodatak),
  • razmatralo se o organizaciji korespodentnih komiteta (CEN ECISS-a u CEN 459, Evropski komitet za standardizaciju željeza i čelika),
  • razmatran je prijem u članstvo Tehničkog komiteta BAS/TC4, novih članova.

 

Sjednicom je predsjedavala prof.dr.Mirsada Oruč a ispred Metalurško-tehnološkog fakulteta prisustvovali su prof.dr. Almaida Gigović-Gekić, prof.dr. Hasan Avdušinović i prof.dr. Ana Beroš.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com