ToscelikSteelKompanija TOSČELIK ALLOYED ENGINEERING STEEL Nikšić iz Crne Gore trenutno traži potencijalne kandidate za rad u Čeličani. U pitanju je inženjer metalurgije sa iskustvom koji bi vodio process proizvodnje i bio odgovoran za istu. Dakle, traži se neko ko bi bio odgovoran za kvalitet i proces proizvodnje čelika.

Kontakt podaci:

Ivana Vavić Milić

HR & Administrative Affairs Manager

Vuka Karadžića bb

81400 / Nikšić / Montenegro

T  +382 40 202 900 ext. 3505

M +382 67 632 744

www.toscelikspecialsteel.com

MTF logo

Prezentacija će biti održana u četvrtak 17. 01. 2019. godine u 11:00 sati u sali br. 10 na Metalurško-tehnološkom fakultetu.

 

Projekat je finansiran od strane Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke.

Ovjera zimskog semstra će biti obavljena u periodu od 14. 01. 2019. do 18. 01. 2019. godine.

Expert iz oblasti geofizike Dr.sc. Amer Smailbegović će održati predavanja na temu

  1. Termoelektrika tetrahedrita: juče u Afganistanu danas u vašem stanu
  2. Block – chain tehnologija u industrijskim procesima

 

Predavanja će se održati na Metalurško-tehnološkom fakultetu u sali br. 10.

PosjetaTešanj1SPosjetaTešanj2SDana 15.11.2018. godine organizovana je posjeta studenata Odsjeka za materijale i Odsjeka za metalurgiju privrednim subjektima u općini Tešanj. Studenti Smjera za nemetalne materijale su u okviru predmeta „Specijalna keramika“ i „Novi keramički materijali“ posjetili kompaniju „Enker - Tvronicu svjećica i tehničke keramike”. Ova kompanije još od 1974. godine se uspješno bavi proizvodnjom svjećica i tehničke keramike. Enker je razvio sopstvenu tehnologiju proizvodnje i širok spektar proizvoda od tehničke keramike koji nalaze primjenu u različitim industriskim granama.Svjećice su jedna od najvažnijih komponenti u vozilima na pogonske motore sa unutrašnjim sagorjevanjem. Danas Enker na tržište plasira svijećice pod dva brenda Enker i Bosna Super kao i pod drugim neutralnim markama na zahtjev kupaca. U ovoj kompaniji student su imali priliku upoznati se sa procesom proizvodnje, kao i ispitivanjem kvaliteta polazne sirovine i gotovog proizvoda.

PosjetaTešanj3SStudenti Odsjeka za metalurgiju i Smjera za metalne materijale posjetili su kompaniju „Pobjeda- Fabriku pumpi i prečistača“. Osnovne usluge koje kompanija pruža su proizvodnja pumpi za ulje i vodu za motorna vozila, a osim ovih usluga kompanija pruža i dodatne usluge kao što je termička obrada. Cilj posjete studenata je upoznati se sa postupcima termičke obrade koje ova kompanija pruža. Od posebnog interesa je što su studenti imali priliku vidjeti i upoznati se sa tehnologijom provođenja postupka cementacije i nitriranja koje se uspješno provode u ovoj kompaniji.

Ovom prilikom studenti u pratnji nastavnika prof.dr.sc.Jusufa Durakovića, prof.dr.sc.Marine Jovanović, prof.dr.sc.Almaide Gigović-Gekić i doc.dr.sc.Nadire Bušatlić se zahvaljuju menadžmentu kompanija „Enker“ i „Pobjeda“ što su nam omogućili posjetu.

Page 5 of 37

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com