Medicinski fakultet, Univerziteta u Zenici na dan 30.11.2018. godine organizuje predavanje povodom 1. decembra Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a.

Predavanje će se održati u 12 sati u sali broj 10 u zgradi Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Mole se svi studenti kao i ostali zainteresovani da prisustvuju ovom predavanju a također će biti omogućeno i anonimno besplatno testiranje na HIV.

erasmusplus 160128Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u ljetnom semestru akademske 2018/2019 u okviru Erasmus+programa za Univerzitet Odisee u Belgiji. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

Polje studija: Agro- and Biotechnology; Applied Information Technology; Biomedical Laboratory Technology; Business Management; Chemical Engeneering; Construction; Design- and Production Technology; Electro mechanics; Electronical Engineering; Electronics-ICT; Facility Management; Familiy Sciences; Medical Imaging; Midwifery; Nursery  Teacher Teaching; Nursing; Nutrition and Dietary Sciences; Occupational Therapy; Office Management; Optics & Optometry; Primary Teacher  Education; Secondary Teacher Education; Social Work; Socio-Educational Care Worker

Godina studija: I, II  ciklus studija

Trajanje mobilnosti: ljetni semestar akademske 2018/19

Rok za prijavu: 14.11.2018.godine

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

 1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
 2. Ispis ocjena sa prosjekom
 3. Kopija važećeg pasoša
 4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 5. CV

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sa naznakum ERASMUS/ODISEE.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i tel. 032 444 420

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na www.odisee.be

 

erasmusplus 160128Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u ljetnom semestru akademske 2018/2019 u okviru Erasmus+programa za Stanislav Staszic University of Applied Sciences, Pila, Poljska. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

Polje studija: jezici, ekonomija, inžinjerstvo

Godina studija: I ciklus studija

Trajanje mobilnosti: ljetni semestar akademske 2018/19

Rok za prijavu: 16.11.2018.godine

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

 1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
 2. Ispis ocjena sa prosjekom
 3. Kopija važećeg pasoša
 4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 5. CV
 6. Prijedlog Ugovora o učenju ( kontaktirati ECTS koordinatora fakulteta)

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sa naznakum ERASMUS/PILA.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i tel. 032 444 420

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na www.pwsz.pila.pl ; www.pwsz.pila.pl/en;

www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/visa/visa

www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/entering_poland/visa_free/visa_free_countries

 

erasmusplus 160128Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u ljetnom semestru 2018/2019 u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Saarlandu, Njemačka. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

Polje studija: jezici, materijali, pravo (ukoliko ne bude dovoljno kandidata sa ovih studijskih programa u obzir će biti uzete i aplikacije sa drugih studijskih programa)

Godina studija: I, II  ciklus studija

Trajanje mobilnosti: ljetni semestar akademske 2018/19

Rok za prijavu: 20.11.2017.godine

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

 1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici ( ne starije od tri mjeseca)
 2. Uvjerenje o položenim ispitima (ne starije od tri mjeseca)/ studenti II ciklusa studija Diploma Supplement
 3. Kopija važećeg pasoša
 4. CV
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku ili njemačkom
 6. Prijedlog Ugovora o učenju ( Prijedlog Ugovora o učenju se izrađuje u saradnji sa ECTS koordinatorom fakulteta. Kod apliciranja dokument ne mora biti potpisan ali su studenti dužni dostaviti potpisan dokument na dan intervjua.)
 7. Studenti II ciklusa studija koji u sklopu mobilnosti planiraju raditi istraživanje za završni rad dužni su dostaviti plan istraživanja
 8. Potvrdu o poznavanju jezika (potvrda od profesora/ertifikat/ dokaz o položenom ispitu)

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sa naznakum ERASMUS/SAARLAND.

Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata. Intervju će biti organizovan na njemačkom/engleskom jeziku u srijedu 21.11. u 14:00 h.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i tel. 032 444 420

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na

http://www.uni-saarland.de/campus/studium/vorlesungsverzeichnis.html

http://www.uni-saarland.de/en/global/welcome-center/accommodation

http://www.unisaarland.de/campus/studium/studienorganisation/semestertermine/ws2016.html

http://www.uni-saarland.de/sprachkurse-daf

http://www.szsb.uni-saarland.de

PosjetaLukavac 1sPosjetaLukavac 2sDana 24.10.2018. godine organizovana je posjeta studenata Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici Tvornici sode „Sisecam Soda Lukavac d.o.o“. Posjeta je organizovana za studente treće godine Odsjeka za hemijsko inženjerstvo, a u sklopu predmeta Neorganska tehnologija I.

Uposlenici Tvornice iz Sektora za kontrolu, ekologiju, zaštitu i zdravstvo su putem prezentacije upoznali studente sa kompanijom i njenim proizvodima, kao i sa standardima i normativima u skladu sa kojima Tvornica radi i posluje. Studentima je također pokazan i objašnjen cjelokupan proces proizvodnje sode, počevši od polaznih sirovina pa sve do konačnog proizvoda i laboratorije za ispitivanje kvaliteta sirovina i konačnog proizvoda.

Nakon obilaska Tvornice za studente je organizovan ručak i mogućnost da ukoliko im nešto nije jasno ili ih dodatno interesuje pitaju uposlenike kompanije.

 

PosjetaLukavac 4s

PosjetaLukavac 3s

Page 6 of 37

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com