Konkurs/natječaj za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici (Magistarski studij) u akademskoj 2018/19. godini traje od 27.08. do 28. septembra/rujna 2018. godine.

Upis primljenih kandidata obavit će se od 01. do 05. oktobra/listopada 2018. godine.

Za više detalja pogledati ovdje!

   • Podnošenje prijava će se vršiti od 27.08. do 07.09.2018. godine.
   • Rang lista primljenih kandidata će se objaviti 11.09.2018. godine
   • Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor naučno – nastavnom vijeću fakulteta zaključno sa 14.09.2018. godine do 14:00 sati.
   • Upis primljenih kandidata će se obaviti u vremenu od 24.09. Do 28.09.2018. godine.

Za više detalja pogledati ovdje!

MittalKonkursSArcelorMittal Zenica, društvo sa ograničenom odgovornošću, raspisuje K O N K U R S za dodjelu stipendija

 

I

ArcelorMittal Zenica, d.o.o. će dodijeliti stipendije redovnim studentima u studijskoj 2018./2019. godini, za redovne studente Metalurško-tehnološkog fakulteta u Zenici – smjer Metalurško inženjerstvo prema rasporedu:

   • prva godina 5 stipendija
   • druga godina 3 stipendije
   • treća godina 2 stipendije
   • četvrta godina 1 stipendija

 

II

Kriteriji za selekciju studenata su slijedeći:

   • uspjeh tokom školovanja u srednjoj školi za studente prve godine,
   • uspjeh tokom studiranja na predhodnim godinama studija za studente druge, treće i četvrte godine,
   • intervju
   • i drugi kriteriji

 

Iznos stipendije je 200 KM mjesečno tokom studiranja (ukupno 2000 KM za studijsku godinu).

 

III

Prijava na konkurs se vrši elektronski popunjavanjem obrasca preko ArcelorMittal Zenica web stranice http://zenica.arcelormittal.com , a dostava dokumentacije će se vršiti prilikom obavljanja intervjua.

Potrebna dokumentacija:

   • Rodni list
   • Potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta
   • CIPS
   • Dokaz o prosjeku ocjena iz osnovne škole za studente prve godine, odnosno prosjek ocjena tokom studija za studente druge, treće i četvrte godine,
   • kućna lista,

 

IV

Sa kandidatima koji budu izabrani zaključit će se ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza.

 

V

Rok za prijavu na konkurs je do 31.07.2018. godine.

 

Link aplikacije za prijavu na konkurs

Podnošenje prijava će se vršiti od 11.06. do 22.06.2018. godine.

 

Zaviše detalja o konkursu pogledati ovdje!

Page 9 of 37

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com