O katedri

Oznaka katedre K-05
Šef katedre v. prof. dr. Farzet Bikić
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831 lok. 139
Sekretar katedre v. as. Dejana Kasapović
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831 lok. 114

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada katedre

Zadatak Katedre za hemiju i fiziku je da planira i organizira izvođenje nastavno-naučnog procesa i naučno-istraživačkog rada iz domena Katedre. Na Katedri se, zahvaljujući istraživačkoj infrastrukturi, realizuju različite istraživačke aktivnosti u nekoliko istraživačkih oblasti.

Najdominantnije istraživačke oblasti Katedre su:

   • istraživanja u oblasti analitičke hemije,
   • istraživanja u oblasti analitičke hemije okoliša i zaštite okoliša,
   • istraživanja u oblasti fizikalne hemije i elektrohemije,
   • istraživanja u oblasti ispitivanja materijala.


Katedra za hemiju i fiziku sarađuje s privrednim, vladinim i drugim organizacijama na polju davanja intelektualnih usluga uglavnom iz gore navedenih oblasti istraživanja u formi:

   • Izrada i učestvovanje u stručnim projektima (izrada studija, ekspertiza i druge projektne dokumentacije).
   • Izrada i učestvovanje u naučnoistraživačkim projektima.
   • Usluge istraživačkih laboratorija (hemijske analize, razna ispitivanja materijala, itd.)
   • Konsultanske usluge.


Kada su u pitanju stručni projekti Katedra najviše iskustva i učestvovanja ima u izradi projekata iz oblasti zaštite okoliša, a u naučnoistraživačkim projektima dominantna polja istraživanja su: analitička hemija, fizikalna hemija i elektrohemija i ispitivanje svojstava materijala.

Laboratorije katedre:


Članovi katedre

 1. v. prof. dr. Farzet Bikić, šef katedre
 2. r. prof. dr. Suada Bikić,
 3. r. prof. dr. Ana Beroš,
 4. r. prof. dr. Jusuf Duraković
 5. v. prof. dr. Ilhan Bušatlić,
 6. v. prof.dr. Marina Jovanović
 7. v. prof. dr. Raza Sunulahpašić,
 8. v. prof. dr. Almaida Gigović-Gekić,
 9. v. prof. dr. Adnan Mujkanović,
 10. doc. dr. Dijana Dujak, sekretar katedre
 11. v. as. Dejana Kasapović
 12. v. as. Azra Halilović
 13. doc. dr. Šefkija Botonjić, spoljni saradnik
 14. doc. dr. Asim Ibrahimagić, spoljni saradnik
 15. v. as. Amna Karić

 

Predmeti katedre

I ciklus studija

Šifra predmetaNaziv predmetaOdsjekStatus
predmeta
SemestarFond sati u sedmici
P/V/LV
ECTS

02K05-001

Analitička hemija I

Svi

Obavezni

III

2/1/3

6

02K05-002

Analitička hemija II

HI

Obavezni

IV

2/0/2

4

02K05-003

Elektrohemija

HI

Obavezni

II

3/0/2

4

02K05-004

Elektrohemijsko inženjerstvo

HI

Obavezni

V

2/1/1

5

02K05-005

Fizika I

Svi

Obavezni

I

3/2/1

7

02K05-006

Fizika II

Svi

Obavezni

II

3/2/1

6

02K05-007

Fizikalna hemija

Svi

Obavezni

III

3/3/2

8

02K05-008

Fizikalna hemija procesa u metalurgiji

M. MM

Obavezni

IV

3/3/0

6

02K05-009

Fizikalna hemija procesa u nemetalnim materijalima

NM

Obavezni

IV

3/3/0

6

02K05-010

Fizikalno- hemijske osnove keramike

NM

Obavezni

V

3/2/1

7

02K05-011

Goriva i sagorijevanje

M, MM

Obavezni

V

2/2/0

3

02K05-012

Hemija okoliša

HI

Obavezni

VII

2/0/2

4

02K05-013

Hemijsko-inženjerska termodinamika

HI

Obavezni

IV

3/3/0

7

02K05-014 Hemijski reaktori HI Obavezni VII 3/2/0 5
02K05-015

Instrumentalne metode ispitivanja

Svi

Obavezni

III

3/0/3

6
02K05-016

Kataliza i katalizatori

HI

Obavezni

VII

2/2/0

4

02K05-017

Kontrola kvaliteta proizvoda

HI

Obavezni

VII

2/0/1

3

02K05-018

Korozija i zaštita

HI

Obavezni

V

3/0/2

6

02K05-019

Korozija i zaštita metala

MM

Obavezni

VI

2/0/2

6

02K05-020

Korozija i zaštita nemetala

NM

Obavezni

V

2/1/1

6

02K05-021

Kristalografija

Svi

Obavezni

II

1/2/0

3

02K05-022 Materijalni i energetski bilans I

HI

Obavezni

III

2/2/0

6

02K05-023 Neorganska hemija Svi

Obavezni

II

3/2/2

7

02K05-024 Neorganska tehnologija I HI

Obavezni

V

3/0/3

7

02K05-025 Neorganska tehnologija II

HI

Obavezni

VI

3/0/3

6

02K05-026

Opšta hemija

Svi

Obavezni

I

3/2/0

6

02K05-027

Organska hemija

HI

Obavezni

IV

3/3/3

8

02K05-028

Organska tehnologija

HI

Obavezni

VI

3/0/2

6

02K05-029

Projektovanje u hemijskoj industriji I

HI

Obavezni

VII

2/2/0

5

02K05-030 Toplotno procesno inženjerstvo HI

Obavezni

VI

3/2/1

7

II ciklus studija

Šifra predmetaNaziv predmeta Odsjek Status
predmeta
Semestar Fond sati u sedmici
P/V/LV
 ECTS
02K05-080 Hemija čvrstog stanja HI Obavezni I 3/2/0 6
02K05-079 Analiza teških metala u vodi, tlu i biljkama HI Izborni I 3/2/0 6
02K05-035 Odabrana poglavlja korozije i zaštite HI Izborni I 3/2/0 6
02K05-081 Odabrane elektroanalitičke metode hemijske analize HI Izborni I 3/2/0 6
02K05-082 Tehnologija celuloze i papira i tehnički aspekti projektovanja u industriji celuloze i papira HI Izborni 1 3/2/0 6
02K05-083 Tehnologija vode HI Izborni 1 3/2/0 6

HI - Hemijsko inženjerstvo, M - Metalurija,
MM - Metalni materijali, NM - Nemetalni materijali


 

+387 32 401 831 lok.114

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com