O katedri

Oznaka katedre K-07
Šef katedre Prof. dr Faik Uzunović, redovni profesor
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831 lok. 126
Sekretar katedre viši asistent mr. Omer Beganović
 
+ 387 32 247 999

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada katedre

Zadatak Katedre je da planira i organizira izvođenje nastavnog procesa i naučno-istraživačkog rada iz područja plastične prerade, kroz više srodnih predmeta koji pripadaju užim naučnim oblastima za koje je Fakultet matičan. Tehnologije i postrojenja za toplo i hladno valjanje te termomehaničke procese svih vrsta valjanih proizvoda, ukovno i slobodno kovanje, presovanje, vučenje, izvlačenje i istiskivanje su u fokusu izučavanja, te NIR i konsalting aktivnosti.

Članovi katedre

  1. Prof. dr. Faik Uzunović, redovni profesor
  2. Prof. dr. Nedeljko Vukojević, vanredni profesor
  3. Doc. dr. Amra Talić-Čikmiš
  4. Viši asistent mr. Omer Beganović, spoljni saradnik

Predmeti katedre

I ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta Odsjek Status
predmeta
Semestar Fond sati u sedmici
P/V/LV
ECTS
02K07-01 Kalibracija M Izborni VIII 2/2/1 5
02K07-02 Plastična prerada metala M, MM Obavezni VII 3/2/1 7
02K07-03 Projektovanje procesa plastične prerade metala M Izborni VIII 2/2/1 5
02K07-04 Teorija plastične deformacije M Izborni VII 2/2/1 5
02K07-04 Teorija plastične deformacije MM Obavezni V 2/2/1 5
02K06-01 Elektroliza aluminija M, HI Izborni VIII 2/2/1 5

II ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta Odsjek Status
predmeta
Semestar Fond sati u sedmici
P/V/LV
ECTS
02K07-018 Fenomeni metalurških procesa M Obavezni I 3/2/0 6
02K07-019 Noviji procesi deformisanja metala M Izborni I 3/2/0 6
02K07-020 Termomehanički tretmani u preradi metala M Izborni I 3/2/0 6

M - Metalurgija, MM - Metalni materijali

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com