FacebookIcon  InstagramIcon

Spisak projekata koji su urađeni (započeti sa realizacijom) na MTF 2018 godina

R.br.Naziv projektaVoditelj projektaVrijeme realizacijeDodijeljena šifra
1. Edukacja zaposlenika kompanije „GRAEWE TADIV“ doo Konjic Prof.dr.sc. Almaida Gigović-Gekić Januar-Februar 2018 MTF_EN_SP_01/2018
2. Saradnja sa srednjim školama u cilju promocije Metalurško-tehnološkog fakulteta Doc.dr.sc. Dijana Dujak Januar-April 2018 MTF_IN_PD_02/2018
3. Istraživanje mogućnosti upotrebe otpadne granulisane visokopećne troske u cementnoj i građevinskoj industriji V.prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić Juli 2018 - MTF_EN_IR_03/2018
4. Elaborat o opravdanosti uvođenja novog studijskog programa I ciklusa studija „Zaštita na radu i zaštita od požara“ Prof.dr.sc. Mirsada Oruč Januar-Decembar 2018 MTF_IN_OP_04/2018
5. Elaborat o opravdanosti uvođenja novog studijskog programa I ciklusa studija „Inženjerstvo zaštite okoliša“ Prof.dr.sc. Farzet Bikić Maj-Decembar 2018 MTF_IN_OP_05/2018
6. Određivanje maksimalnih radnih temperatura komponenti od termički tretiranog nodularnog liva (ADI) sa ciljem zamjene skupih dijelova od visokolegiranih čelika Prof.dr.sc. Hasan Avdušinović Novembar 2018- MTF_EN_IR_06/2018
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com