FacebookIcon  InstagramIcon

Metalurško–tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici 08.07.2021. godine je potpisao Okvirni sporazum o poslovno tehničkoj saradnji sa GS – Tvornica mašina Travnik d.o.o. iz Travnika.

Interes Fakulteta ogleda se u pogledu mogućnosti efikasnijeg pristupa studenata i zaposlenika Fakulteta proizvodnim pogonima i potencijalima GS-TMT, radi upoznavanja sa njihovom najnovijom opremom i postupcima u području obrade čelika (zavarivanje, pjeskarenje, rezanje, zaštita od korozije), sistemom osiguranja kvalitete proizvoda i postupka kontrole procesa. Studenti će na osnovu navedenog sporazuma moći realizovati ferijalnu praksu u GS-TMT a nastavnici i saradnici Fakulteta, zajedno sa zaposlenicima GS-TMT, realizovati istraživačke projekte, naučno-stručne radove, te druge vidove saradnje na polju naučnoistraživačkog rada.

mtf 210715 gs tmt
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com