FacebookIcon  InstagramIcon

Početak nastave u zimskom semestru akademske 2021./2022.godine je 11.10.2021.godine za sve godine I ciklusa studija prema utvrđenom rasporedu koji je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta.

Nastava (predavanja, vježbe i ispiti) na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini organizovaće se i izvoditi na klasičan način u za to određenim prostorima prema rasporedu nastave i ispita, uz poštivanje propisanih mjera za suzbijanje i sprečavanje širenja COVID-19.

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, a u skladu s nalozima i preporukama nadležnih tijela, nastava na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici organizovaće se i održavati online, u skladu s utvrđenim rasporedom nastave i ispita u akademskoj 2021./2022. godini, prema Planu organizacije i rada za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa (SARS-CoV-2) i oboljenja koje on uzrokuje (COVID-19), o čemu će odluku donijeti NNV-e Fakulteta.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com