FacebookIcon  InstagramIcon

Dana 24.12.2021. studenti treće i četvrte godine Metalurškog-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici zajedno sa prof. dr Aidom Imamović posjetili su kompaniju C.I.B.O.S. d.o.o. Zenica i privredno društvo „Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o. Zenica. Posjeta kompaniji C.I.B.O.S.d.o.o., najvećoj firmi u oblasti reciklaže metalnog otpada u BiH, omogućila je studentima da se praktično upoznaju sa tehnologijom prerade i recikliranja željeznog i neželjeznog otpada, te saznaju više o značaju i reciklaži e-otpada. U okviru posjete Regionalnoj deponiji Mošćanica, studentima je pomoćnik direktora za tehničke poslove d.o.o. Edina Husaković detaljno predstavila tehnološko-ekološki (sanitarni) način odlaganja i zbrinjavanja komunalnog otpada, kao i bezopasnog industrijskog i medicinskog otpada.

mtf 211228 1 mtf 211228 2 mtf 211228 3
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com