FacebookIcon  InstagramIcon

General information

Study at the Faculty of Metallurgy and Technology is organized according to the principle 4+1+3. The first cycle of studies lasts eight semesters.Students can choose elective subjects in the seventh and eighth semesters from the group of elective subjects depending on their study profile. In the eighth semester students must prepare the Diploma work and defend it.The minimum number of ECTS points at the end of first cycle of studiy are 240.

 

According to the new curriculum from the academic year 2017/2018, the study program is organized through three study programes and two directions

 

According to the new curriculum, the program is organized in three sections and two directions

Study programeDirectionTitle
Metallurgical Engineering   Graduated engineer of metallurgy
Materials Engineering Metallic materials Graduated material engineer - direction for metal materials
Non-metallic materials Graduated material engineer - direction for non-metallic materials
Chemical Engineering   Graduated engineer of chemical technology

 

Curriculum  2017/2018.  

Study programs

METALURŠKO INŽINJERSTVO

Na studijskom programu Metalurško inžinjerstvo studenti se osposobljavaju za četiri stručne oblasti:

   • metalurgija gvožđa i čelika
   • ljevarstvo
   • metalurgija neželjeznih metala
   • plastična prerada metala

koje se profiliraju kroz odabir odgovarajućih izbornih predmeta, odnosno stručnih predmeta iz oblasti metalurgije (gvožđa, čelika, neželjeznih metala, ljevarstva), oblasti industrijskih peći i goriva i oblasti plastične prerade i termičke obrada metala.

 

Nastavni plan i program za ove stručne predmete je prilagođen tako da budući inžinjeri ovladaju potrebnim teoretskim i praktičnim znanjem iz navedenih oblasti. Pored teoretskog dijela, većina predmeta ima računske i laboratorijske vježbe, kao i praktikum. Teoretski dio nastave i računske vježbe izvode se na Fakultetu, dok se jedan dio praktikuma izvodi na Metalurškom institutu i u industrijskim pogonima.

 

Studenti su obavezni obaviti stručnu praksu u trajanju od četiri sedmice. Stručna praksa se izvodi u industrijskim pogonima ili naučno-istraživačkim centrima.

 

Nastavno-naučni proces na ovom odsjeku je organizovan putem katedri i to:

   • Katedra za metalurgiju neželjeznih metala i ljevarstvo,
   • Katedra za plastičnu preradu i
   • Katedra za gvožđe i čelik

 

Diplomant Fakulteta nakon odbranjenog diplomskog rada stiče zvanje: Diplomirani inžinjer metalurgije.

 

Sa zvanjem diplomiranog inžinjera metalurgije moguća su zaposlenja u:

   • željezarama za proizvodnju i preradu gvožđa i čelika,
   • livnicama sivog liva, čelika i obojenih metala,
   • mašinskoj industriji,
   • fabrikama za proizvodnju i preradu neželjeznih metala (aluminijuma, silicijuma, bakra, cinka, olova itd.),
   • tehničkim zavodima za standardizaciju,
   • istraživačkim centrima iz ovih oblasti itd.

 

INŽINJERSTVO MATERIJALA

Studijski program Inženjerstvo materijala obrazuje inžinjerski kadar koji ima svoje mjesto u mnogim industrijskim granama, jer dizajniranje novog proizvoda ili tehnologije je timski rad stručnjaka različitih oblasti i u tom timu inžinjer materijala djeluje kao spona između drugih tehničkih disciplina.

 

Naučno nastavni proces se odvija preko Katedre za metalne i Katedre za nemetalne materijale. Inžinjeri materijala su direktno uključneni u rješavanju problema kao što su trajnost proizvoda, troškovi proizvodnje, pouzdanost, odgovornost, utjecaj na okolinu, jer su svi ovi faktori povezani sa izborom materijala. Pri izboru materijala za neki proizvod moraju se prvo jasno razumjeti funkcionalni zahtjevi za svaku njegovu komponentu. Prema tome, razumijevanje odnosa sirovina - proizvodnja - svojstva materijala, ispitivanje materijala i sposobnost preciznog mjerenja relevantnih svojstava materijala su glavni aspekti znanja inžinjera materijala.

 

Studenti koji se opredijele za smjer Metalni materijali su kadar potreban na kontroli kvaliteta proizvoda u željezarama, u mašinskoj industriji na projektovanju metala, zaštiti metala, u elektro i elektronskoj industriji na primjeni specijalnih metalnih materijala.

 

Studenti koji se opredijele za smjer Nemetalni materijali se osposobljavaju za obavljanje slijedećih poslova

   • tehnolog u pripremi sirovine, preradi i proizvodnji nemetalnih materijala ,
   • rukovodilac ulazne i izlazne kontrole u tvornicama nemetala,
   • rukovodilac ili stručni izvršilac ispitivačkih poslova u zavodima i institutima za ispitivanje nemetalnih materijala,
   • menadžer za tehničko-komercijalni sektor firmi koje se bave proizvodnjom i/ili prodajom nemetalnih materijala,
   • savjetnik u tvorničkim odjelima za razvoj, itd.

 

Diplomirani inžinjeri materijala bez obzira na usmjerenje su, također, dragocjeni saradnici u mnogim drugim, često vrlo specijaliziranim područjima rada, na primjer u tehničkim zavodima za standardizaciju, u industriji vatrostalnih materijala, u inžinjerskim biroima, u osiguravajućim društvima, u trgovini i u obrazovanju i nauci.

 

HEMIJSKO INŽINJERSTVO

Hemija je jezgra moderne nauke, tehnologije i medicine. Naučna dostignuća hemijski inžinjeri pretvaraju u tržišne proizvode. Ako se odlučite i završite Odsjek za hemijsko inžinjerstvo Vaše zapošljavanje moći će biti u najrazličitijim djelatnostima kao što su:

   • temeljna i primijenjena istraživanja,
   • laboratorijska ispitivanja u zdravstvenim i faramceutskim ustanovama,
   • tehnička kontrola i pogoni raznih industrijskih subjekata (metalurgije, poljoprivrede, veterinarstva, prehrambene tehnologije, farmaceutske, naftne, drvne i kožne industrije, proizvodnje papira, industrije građevinskih materijala itd.),
   • u obrazovanju i nauci,
   • u administrativnim i vladinim institucijama,

 

u specijalizovanim područjima rada (npr. u tehničkim zavodima za standardizaciju, u osiguravajućim društvima, u inžinjerskim biroima, u umjetničkim radionicama).

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com