FacebookIcon  InstagramIcon

ZgradaMTFMetalurško-tehnološki fakultet je osnovan 1959. kao Visoka tehnička škola metalurške struke, koja 1961. godine prerasta u Metalurški fakultet, Univerziteta u Sarajevu.

 

Prvi zadatak Metalurškog fakulteta je bio obrazovanje metalurških inžinjera za potrebe Željezare Zenica, koja je izgrađena daleke 1892. godine. 1964. godine na Fakultetu je uveden smjer za ljevarstvo a 1969. i smjer za obojenu metalurgiju. Ovi smjerovi prerastaju u odsjeke. U akademskoj 1989./90. uvodi se novi odsjek Metalni materijali. Uvođenjem odsjeka Metalni materijali Fakultet je postao atraktivniji i otvorena je mogućnost obrazovanja inžinjerskog kadra koji je našao svoje mjesto u mnogim industrijskim granama.

 

U toku rata Fakultet, iako pod vrlo teškim uslovima, je radio bez prekida. Odmah nakon završetka rata pokrenuta je inicijativa za transformaciju Fakulteta kojom bi Fakultet ponovo dobio na atraktivnosti i zadovoljio potrebe za stručnim kadrom u BiH na najbolji mogući način. Transformacija je završena u akademskoj. 1998./99. godini uvođenjem odsjeka Nemetalni materijali i Fakultet je zvanično promijenio ime u Fakultet za metalurgiju i materijale.

 

Naime, naš Fakultet je bio i još uvijek je jedini Fakultet u BiH na kojemu su se izučavali metalni materijali kako što se tiče njihovog dobivanja i prerade tako i njihovog dizajniranja. Medutim, rastuća potražnja za nemetalnim materijalima kako u svijetu tako i kod nas kao i činjenica da se u BiH nalaze bogata nalazišta nemetalnih i mineralnih sirovina su stvorile potrebu studijskog izučavanja ovih materijala kao i obrazovanja kadrova za ovu industrijsku granu. Uvođenjem odsjeka Nemetalni materijali izučavanje materijala na našem Fakultetu je zaokruženo.Od akademske 2006./2007. godine na Fakultetu je uveden Odsjek za hemiju sa smjerom hemijsko inženjerstvo.

 

Od akademske 2017/2018 godine Fakultet mijenja ime u Metalurško-tehnološki fakultet čemu je predhodila detaljna analiza rada i revizija nastavnih planova i programa na svim studijskim odsjecima. Prateći trendove razvoja sličnih fakulteta iz okruženja (fakulteta koji obrazuju kadrove sličnih ili istih profila) primjetno je da su njihovi nazivi  ili tehnološko-metalurški, ili metalurško-tehnološki sa daljom podjelom na studijske programe.

 

Promjena naziva Fakulteta otvara mogućnost proširenja matičnosti Fakulteta i uvođenje, odnosno osnivanje novih studijskih programa i jačanje tehnološko (tehničke) komponente na Univerzitetu u Zenici, te pozicioniranje uloge tehnoloških /tehničkih i prirodnih znanosti, odnosno naučnih disciplina u kontekstu društvenih potreba i razvoja kako privrede tako i naučne misli u matičnim oblastima Fakulteta.

 

Od osnivanja do danas na Fakultetu je ukupno diplomiralo 1292 studenta. Naučni stepen magistra je steklo 68 kandidata i 44 kandidata su stekli naučni stepen doktora nauka.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com