FacebookIcon  InstagramIcon

O katedri

Oznaka katedre K-09
Šef katedre Prof. dr Ilhan Bušatlić, redovni profesor
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831
Sekretar katedre Prof. dr Adnan Mujkanović, vanredni profesor
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831 lok. 143

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada katedre

Zadatak Katedre je da planira i organizira izvođenje nastavnog procesa i naučno-istraživačkog rada iz područja nemetalnih materijala a udružuje više srodnih predmeta koji pripadaju užim naučnim oblastima za koje je Fakultet matičan. Katedra za nemetalne materijale svoju nastavno-naučnu i naučnoistraživačku djelatnost temelji na istraživanjima koja obuhvataju eksploataciju svih vrsta sirovina za proizvodnju nemetala, proizvodnju cementa, kreča i gipsa, proizvodnju industrijske, građevinske i sanitarne keramike, polimera, stakla, proizvodnju i primjenu vatrostalnih materijala, pri čemu su nastavni planovi i nastavni programi konceptom studija prilagođeni za potrebe industrije nemetala u BiH.

Članovi katedre

  1. r. prof. dr. Ilhan Bušatlić, šef Katedre,
  2. v. prof. dr. Marina Jovanović
  3.  v. prof. dr. Adnan Mujkanović, sekretar Katedre
  4. Doc. dr. Nadira Bušatlić,
  5. v. a. mr. Amna Karić,
  6. Doc. dr. Nedžad Haračić,
  7.  Doc. dr. Nevzet Merdić,

Predmeti katedre

I ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta Odsjek Status
predmeta
Semestar Fond sati u sedmici
P/V/LV
ECTS
02K09-02 Građevinska keramika Obavezni IM-NM VI 3/0/3 6
02K09-03 Mehaničko procesno inženjerstvo Obavezni HI V 2/2/1 6
02K09-04 Mineralogija Obavezni Svi II 2/2/0 4
02K09-05 Nemetalni materijali Obavezni IM V 2/1/0 4
02K09-06 Površinska eksploatacija nemetalnih mineralnih sirovina Obavezni IM-NM V 2/1/1 5
02K09-07 Priprema mineralnih sirovina Obavezni IM-NM V 2/1/1 5
02K09-9 Procesi u proizvodnji vezivnih sredstava Obavezni IM-NM-HI VII 2/1/1 5
02K09-10 Specijalna keramika Obavezni IM-NM VII 2/1/0 3
02K09-11 Vatrostalni materijali Obavezni IM-NM VI 3/0/2 5
02K09-13 Vezivna sredstva I Obavezni IM-NM VI 3/1/2 6
02K09-14 Vezivna sredstva II Obavezni IM-NM VII 3/1/2 5
02K09-015 Pigmenti i punila Izborni IM-NM VIII 2/1/1 5
02K09-016 Sigurnost i zaštita na površinskim kopovima nemetalnih mineralnih sirovina Obavezni IM-NM V 2/1/1 4
02K09-017 Staklo IM-NM Obavezni VII 2/1/1 4
02K09-018 Bušenje i miniranje na površinskim kopovima IM-NM Izborni VIII 2/1/1 5
02K09-019 Degradacija i recikliranje polimernih materijala IM-NM Izborni VIII 2/1/1 5
02K09-020 Građevinska keramika HI Izborni VI 2/1/1 5
02K09-021 Ispitivanje nemetala IM-NM Obavezni VI 2/0/2 5
02K09-022 Materijali u cestogradnji IM-NM Obavezni VI 2/0/2 4
02K09-023 Mjerenje i upravljanje procesima u industriji nemetala IM-NM Izborni VII/VIII 2/1/1 5
02K09-024 Napredni nemetalni materijali IM-NM Obavezni VIII 2/1/1 4
02K09-025 Osnovi geologije IM-NM Obavezni IV 2/0/1 4
02K09-026 Polimerni materijali IM-NM Obavezni VII 2/2/0 4
02K09-027 Projektovanje površinskih kopova IM-NM Obavezni III 2/1/0 3
02K09-028 Sinteza polimera IM-NM Izborni VII 2/1/1 5
02K09-029 Struktura i svojstva keramičkih materijala IM-NM Obavezni V 3/2/1 5
02K09-030 Struktura i svojstva keramičkih materijala HI Izborni VII/VIII 2/1/1 5
02K09-031 Teorija i tehnologija betona IM-NM Obavezni VII 2/2/0 3
02K09-032 Materijali u građevinarstvu Građevinarstvo, PtF obavezni II 2/0/2 5
02K09-033 Tehnologija betona Građevinarstvo, PtF obavezni VI 2/0/2 5
  Nemetalni materijali IDP, MF obavezni VI 2/0/2 5,5
02K09-054 Komercijalno poznavanje robe Menadžment, EF Obavezni I 3/1/0 5

 

 

II ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta Odsjek Status
predmeta
Semestar Fond sati u sedmici
P/V/LV
ECTS
02K09-047 Neoblikovani vatrostalni materijali Izborni IM-NM I 3/1/1 6
02K09-048 Novi keramički materijali Obavezni IM-NM I 3/1/1 6
02K09-049 Novi materijali u cestogradnji Izborni IM-NM I 3/1/1 6
02K09-050 Odabrana poglavlja hemije Portland cementa Izborni IM-NM, HI I 3/1/1 6
02K09-051 Savremeni nemetalni materijali u građevinarstvu Izborni IM-NM I 3/1/1 6
02K09-052 Tehnogeni otpadni materijali u proizvodnji cementa Izborni IM-NM I 3/1/1 6
02K09-053 Tehnologija prahova Izborni IM-NM I 3/1/1 6
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com