FacebookIcon  InstagramIcon

O katedri

Oznaka katedre K-05
Šef katedre r. prof. dr. Farzet Bikić
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831 lok. 113
Sekretar katedre v. as. Amna Karić
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada katedre

Zadatak Katedre za hemiju i fiziku je da planira i organizira izvođenje nastavno-naučnog procesa i naučno-istraživačkog rada iz domena Katedre. Na Katedri se, zahvaljujući istraživačkoj infrastrukturi, realizuju različite istraživačke aktivnosti u nekoliko istraživačkih oblasti.

Najdominantnije istraživačke oblasti Katedre su:

   • istraživanja u oblasti analitičke hemije,
   • istraživanja u oblasti analitičke hemije okoliša i zaštite okoliša,
   • istraživanja u oblasti fizikalne hemije i elektrohemije,
   • istraživanja u oblasti ispitivanja materijala.


Katedra za hemiju i fiziku sarađuje s privrednim, vladinim i drugim organizacijama na polju davanja intelektualnih usluga uglavnom iz gore navedenih oblasti istraživanja u formi:

   • Izrada i učestvovanje u stručnim projektima (izrada studija, ekspertiza i druge projektne dokumentacije).
   • Izrada i učestvovanje u naučnoistraživačkim projektima.
   • Usluge istraživačkih laboratorija (hemijske analize, razna ispitivanja materijala, itd.)
   • Konsultanske usluge.


Kada su u pitanju stručni projekti Katedra najviše iskustva i učestvovanja ima u izradi projekata iz oblasti zaštite okoliša, a u naučnoistraživačkim projektima dominantna polja istraživanja su: analitička hemija, fizikalna hemija i elektrohemija i ispitivanje svojstava materijala.

Laboratorije katedre:


Članovi katedre

 1. r. prof. dr. Farzet Bikić, šef katedre
 2. r. prof. dr. Jusuf Duraković
 3. r. prof. dr. Ilhan Bušatlić
 4. v. prof. dr. Raza Sunulahpašić,
 5. r. prof. dr. Almaida Gigović-Gekić,
 6. v. prof. dr. Adnan Mujkanović,
 7. v. prof. dr. Nadira Bušatlić

 8. v. as. Dejana Kasapović

 9. v. as. Azra Halilović

 10. v. as. Amna Karić, sekretar katedre

 11. v. prof. dr. Šefkija Botonjić, spoljni saradnik

 

Predmeti katedre

I ciklus studija

Šifra predmetaNaziv predmetaOdsjekStatus predmetaSemestarFond sati u sedmiciECTS
02K05-001 Analitička hemija I MI, IM, IZO redovni III 2+0+3 6
02K05-002 Analitička hemija I HI redovni III 2+1+3 6
02K05-003 Analitička hemija II HI, IZO redovni IV 3+0+3 7
02K05-004 Elektrohemija HI redovni IV 2+1+1 4
02K05-005 Elektrohemijsko inženjerstvo HI redovni VI 2+1+1 4
02K05-006 Fizika I HI, MI, IM, IZO redovni I 3+2+1 7
02K05-007 Fizika II HI, MI, IM, IZO redovni II 3+2+1 7
02K05-008 Fizikalna hemija HI, MI, IM, IZO redovni III 3+2+2 7
02K05-009 Fizikalna hemija procesa u metalurgiji MI, IM-MM redovni IV 3+2+0 6
02K05-010 Fizičke štetnosti ZNR i ZOP redovni III 2+1+1 5
02K05-011 Fizika ZNR i ZOP redovni I 3+1+1 6
02K05-012

Goriva i sagorijevanje

MI, IM-NM, HI, IZO, ZNR i ZOP redovni V, VII 2+2+0 4
02K05-013 Hemija okoliša HI, IZO redovni V, VII 2+0+2 4
02K05-014 Hemijsko-inženjerska termodinamika HI, IZO redovni IV 3+3+0 7
02K05-015 Hemijski reaktori HI redovni VII 3+2+0 5
02K05-016 Instrumentalne metode ispitivanja HI, MI, IM, IZO redovni III 3+0+2 6
02K05-017 Kataliza i katalizatori HI redovni VIII 2+1+1 4
02K05-018 Kontrola kvaliteta proizvoda HI redovni VII 2+0+1 3
02K05-019 Korozija i zaštita HI redovni V 3+0+2 6
02K05-020 Korozija i zaštita metala IM-MM redovni VI 3+0+2 6
02K05-021 Korozija i zaštita nemetala IM-NM redovni VIII 2+1+1 5
02K05-022 Kristalografija HI, MI, IM redovni I 2+1+0 3
02K05-023 Materijalni i energetski bilansi HI redovni VI 3+3+0 6
02K05-024 Neorganska hemija HI, MI, IM, IZO redovni II 3+2+2 7
02K05-025 Neorganska tehnologija I HI redovni V 3+0+3 7
02K05-026 Neorganska tehnologija II HI redovni VI 3+0+3 6
02K05-027 Opšta hemija HI, MI, IM, ZNR i ZOP, IZO redovni I 3+2+0 6
02K05-028 Organska hemija HI, IZO redovni IV 3+3+2 8
02K05-029 Organska tehnologija HI redovni VI 3+0+2 6
02K05-030 Projektovanje u hemijskoj industriji HI redovni VII 2+2+0 4
02K05-031 Toplotno procesno inženjerstvo HI redovni VI 3+2+1 7
02K05-032 Hidromehaničko inženjerstvo HI redovni V 2+2+0 5
02K05-033 Osnovi hemijsko inženjerske termodinamike IM-NM redovni IV 2+2+0 4
02K05-034 Osnovi organske hemije IM-NM redovni IV 2+1+1 4
02K05-036 Tehnologija celuloze i papira IM-NM izborni VII/VIII 2+1+1 5
02K05-037 Hemijske i biološke štetnosti ZNR i ZOP, IZO redovni

III (ZNR i ZOP)

V (IZO)

3+1+1 5
02K05-039 Inženjerska mjerenja ZNR i ZOP izborni VII/VIII 2+2+0 5
02K05-040 Korozija i okoliš IZO izborni VII/VIII 2+1+1 5
02-K05-041 Materijalno i energetsko bilansiranje u zaštiti okoliša IZO redovni VI 3+3+0 6
02-K05-042 Mehaničko i toplotno procesno inženjerstvo IZO redovni V 3+2+1 7
02-K05-043 Opasnosti od zračenja ZNR i ZOP izborni VII/VIII 2+2+0 5
02-K05-044 Opšta hemijska tehnologija IZO redovni VI 3+0+3 6
02K05-046 Osnove organske hemije ZNR i ZOP redovni I 2+0+1

3

02-K05-047 Osnovi tehnologije prečišćavanja otpadnih voda IZO redovni VII 3+0+2 5
02-K05-048 Sistemi i uređaji za prečišćavanje ZNR i ZOP redovni V 2+1+1 5
02-K05-049 Toksikologija ZNR i ZOP izborni VII/VIII 2+2+0 5
02-K05-076 Fizika M redovni I 2+2+0 5
02K05-084 Građevinska fizika G redovni II 2+2+0 5
02K05-085 Fizika IDP,MPT,IE, O redovni I 2+2+0 5
02K05-086 Kemija okoliša IE redovni V 2+0+3 5
02K05-087 Medicinska hemija - neorganska i organska OM redovni I 3+0+2 5
02K05-088 Biofizika OM redovni I 2+2 4
02K05-092 Hemija DTD redovni II 2+2+0 4
02K05-093 Instrumentalne metode u zaštiti okoline IZO redovni III 3+0+2 6
02K05-094 Građevinska fizika G redovni II 2+2+0 4

 

II ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta Odsjek Status predmeta Semestar Fond sati u sedmici ECTS
02-K05-035 Odabrana poglavlja korozije i zaštite HI izborni I 3+0+2 6
02-K05-079 Analiza teških metala u vodi, tlu i biljkama HI izborni I 3+0+2 6
02-K05-081 Odabrane elektroanalitičke metode hemijske analize HI izborni I 3+0+2 6
02K05-083 Tehnologija vode HI izborni I 3+0+2 6
02K05-089 Fazne ravnoteže u višekomponetnim sistemima HI izborni I 3+2+0 6
02K05-090 Integracija mase i topline u tehnološkim procesima HI redovni I 3+2+0 6
02K05-091 Tehnologija celuloze i papira HI izborni I 3+0+2 6

 

III ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta Odsjek Status predmeta Semestar Fond sati u semestru ECTS
02K05-500 Kinetika elektrodnih reakcija HI izborni I/II/III 20 5
02K05-501 Odabrane elektrohemijske DC metode ispitivanja brzine korozije metala HI izborni I/II/III 20 5
02K05-502 Odabrana poglavlja hemijsko-procesnog inženjerstva HI izborni I/II/III 20 5
02K05-503 Odabrana poglavlja iz organske tehnologije HI izborni I/II/III 20 5
02K05-504 Odabrana poglavlja organske hemije HI izborni I/II/III 20 5
02K05-505 Primjena separacijskih procesa u hemijskoj industriji HI izborni I/II/III 20 5
02K05-506 Prirodni produkti kao antioksidansi HI izborni I/II/III 20 5

HI- Hemijsko inženjerstvo, IM- Inženjerstvo materijala, IM-NM-Inženjerstvo nemetalnih materijala, IM-MM- Inženjerstvo metalnih materijala, ZNR i ZOP – Zaštita na radu i zaštita od požara, IZO- Inženjerstvo zaštite okoliša, IDP-Inženjerski Dizajn proizvoda, MPT-Menadžment proizvodnim tehnologijama, IE-Inženjerska ekologija, O-Održavanje, OM- Opća medicina, G-Građevina, DTD-Dizajn i tehnologije u drvopreradi

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com