FacebookIcon  InstagramIcon

O katedri

Oznaka katedre K-05
Šef katedre r. prof. dr. Farzet Bikić
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831 lok. 113
Sekretar katedre v. as. Dejana Kasapović
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831 lok. 115

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada katedre

Zadatak Katedre za hemiju i fiziku je da planira i organizira izvođenje nastavno-naučnog procesa i naučno-istraživačkog rada iz domena Katedre. Na Katedri se, zahvaljujući istraživačkoj infrastrukturi, realizuju različite istraživačke aktivnosti u nekoliko istraživačkih oblasti.

Najdominantnije istraživačke oblasti Katedre su:

   • istraživanja u oblasti analitičke hemije,
   • istraživanja u oblasti analitičke hemije okoliša i zaštite okoliša,
   • istraživanja u oblasti fizikalne hemije i elektrohemije,
   • istraživanja u oblasti ispitivanja materijala.


Katedra za hemiju i fiziku sarađuje s privrednim, vladinim i drugim organizacijama na polju davanja intelektualnih usluga uglavnom iz gore navedenih oblasti istraživanja u formi:

   • Izrada i učestvovanje u stručnim projektima (izrada studija, ekspertiza i druge projektne dokumentacije).
   • Izrada i učestvovanje u naučnoistraživačkim projektima.
   • Usluge istraživačkih laboratorija (hemijske analize, razna ispitivanja materijala, itd.)
   • Konsultanske usluge.


Kada su u pitanju stručni projekti Katedra najviše iskustva i učestvovanja ima u izradi projekata iz oblasti zaštite okoliša, a u naučnoistraživačkim projektima dominantna polja istraživanja su: analitička hemija, fizikalna hemija i elektrohemija i ispitivanje svojstava materijala.

Laboratorije katedre:


Članovi katedre

 1. r. prof. dr. Farzet Bikić, šef katedre
 2. r. prof. dr. Ana Beroš,
 3. r. prof. dr. Jusuf Duraković
 4. r. prof. dr. Ilhan Bušatlić
 5. v. prof. dr. Raza Sunulahpašić,
 6. v. prof. dr. Almaida Gigović-Gekić,
 7. v. prof. dr. Adnan Mujkanović,
 8. doc. dr. Nadira Bušatlić

 9. v. as. Dejana Kasapović, sekretar katedre

 10. v. as. Azra Halilović

 11. v. as. Amna Karić

 12. v. prof. dr. Šefkija Botonjić, spoljni saradnik

 

Predmeti katedre

I ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta Odsjek Status
predmeta
Semestar Fond sati u sedmici
P/V/LV
ECTS

02K05-001

Analitička hemija I

MI/IM

Obavezni

III

2/0/3

6
02K05-002 Analitička hemija I HI Obavezni III 2/1/3 6

02K05-003

Analitička hemija II

HI

Obavezni

IV

3/0/3

7

02K05-003

Elektrohemija

HI

Obavezni

IV

2/1/1

4

02K05-004

Elektrohemijsko inženjerstvo

HI

Obavezni

V

2/1/1

5

02K05-005

Fizika I

HI/MI/IM

Obavezni

I

3/2/1

7

02K05-006

Fizika II

HI/MI/IM

Obavezni

II

3/2/1

6

02K05-007

Fizikalna hemija

HI/MI/IM

Obavezni

III

3/2/2

8

02K05-008

Fizikalna hemija procesa u metalurgiji

MI/MM

Obavezni

IV

3/3/0

6

02K05-011

Goriva i sagorijevanje

MI/IMM

Obavezni

V

2/2/0

3

02K05-012

Hemija okoliša

HI

Obavezni

VII

2/0/2

4

02K05-013

Hemijsko-inženjerska termodinamika

HI

Obavezni

IV

3/3/0

7

02K05-014 Hemijski reaktori HI Obavezni VII 3/2/0 5
02K05-015

Instrumentalne metode ispitivanja

HI/MI/IM

Obavezni

III

3/0/2

6
02K05-016

Kataliza i katalizatori

HI

Obavezni

VII

2/2/0

4

02K05-017

Kontrola kvaliteta proizvoda

HI

Obavezni

VII

2/0/1

3

02K05-018

Korozija i zaštita

HI

Obavezni

V

3/0/2

6

02K05-019

Korozija i zaštita metala

IMM

Obavezni

VI

3/0/2

6

02K05-020

Korozija i zaštita nemetala

INM

Obavezni

VIII

2/1/1

6

02K05-021

Kristalografija

HI/MI/IM

Obavezni

II

2/1/0

3

02K05-022 Materijalni i energetski bilansi

HI

Obavezni

III

2/2/0

6

02K05-023 Neorganska hemija HI/MI/IM

Obavezni

II

3/2/2

7

02K05-024 Neorganska tehnologija I HI

Obavezni

V

3/0/3

7

02K05-025 Neorganska tehnologija II

HI

Obavezni

VI

3/0/3

6

02K05-026

Opšta hemija

HI/MI/IM

Obavezni

I

3/2/0

6

02K05-027

Organska hemija

HI

Obavezni

IV

3/3/3

8

02K05-028

Organska tehnologija

HI

Obavezni

VI

3/0/2

6

02K05-029

Projektovanje u hemijskoj industriji

HI

Obavezni

VII

2/2/0

5

02K05-030 Toplotno procesno inženjerstvo HI

Obavezni

VI

3/2/1

7

02K05-033 Osnovi hemijsko inženjerske termodinamike INM Obavezni IV 2/2/0 4
02K05-034 Osnovi organske hemije INM Obavezni IV 2/1/1 4
02K05-036 Tehnologija celuloze i papira INM Izborni VII/VIII 2/1/1 5
02K05-084 Građevinska fizika G Obavezan II 2/2/0 5
02K05-085 Fizika IDP/MPT/IE/O Obavezan I 2/2/0 5
02K05-086 Kemija okoliša IE Obavezan VI 2/0/3 5

02K05-087

Medicinska hemija neorganska i organska OM Obavezan I 3/0/2 5
02K05-088 Biofizika OM Obavezan I 2/2/0 4
02K05-92 Hemija DTD Obavezni II 2/2/0 4

II ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta  Odsjek  Status
predmeta
Semestar  Fond sati u sedmici
P/V/LV
 ECTS
02K05-079 Analiza teških metala u vodi, tlu i biljkama HI Izborni I 3/0/2 6
02K05-035 Odabrana poglavlja korozije i zaštite HI Izborni I 3/0/2 6
02K05-081 Odabrane elektroanalitičke metode hemijske analize HI Izborni I 3/0/2 6
02K05-091 Tehnologija celuloze i papira HI Izborni I 3/0/2 6
02K05-083 Tehnologija vode HI Izborni I 3/0/2 6
02K05-089 Fazne ravnoteže u višekomponetnim sistemima HI Izborni I 3/2/0 6
02K05-090 Integracija mase i topline u tehnološkim procesima HI Obavezan I 3/2/0 6

HI- Hemijsko inženjerstvo, IM- Inženjerstvo materijala, INM-Inženjerstvo nemetalnih materijala, IMM-Inženjerstvo metalnih materijala, IDP-Inženjerski Dizajn proizvoda, MPT-Menadžment proizvodnim tehnologijama, IE-Inženjerska ekologija, O-Održavanje, OM- Opća medicina, G-Građevina, DTD-Dizajn i tehnologije u drvopreradi


 

+387 32 401 831 lok.114

MI/IMM

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com