FacebookIcon  InstagramIcon

O katedri

Oznaka katedre K-08
Šef katedre prof. dr. sc. Diana Ćubela, redovni profesor
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831 ext. 103
Sekretar katedre v. prof. dr. sc. Raza Sunulahpašić
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831 ext. 130

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada katedre

Naučno-istraživačko područje rada katedre je istraživanje i razumijevanje svojstava metalnih materijala kako bi se razumjelo i poboljšalo mehaničko ponašanje metalnih materijala u radnim uslovima, izbjegli kvarovi i obezbijedila racionalna osnova tehničkog dizajna i efikasnosti, i sigurnost upotrebe proizvoda napravljenih od metalnih materijala, te na osnovu tih saznanja i dizajnirale legure s unaprijed zadanom kombinacijom mehaničkih, fizičkih ili hemijskih svojstava.
Bez obzira na veliki progres koji je napravljen u području materijala/metalnih materijala i njihovog dizajniranja današnji svjetski tehnološki izazovi su razvoj sofisticiranijih i specijalizovanijih materijala kao i razmatranja utjecaja proizvodnje materijala na okoliš.
Prvi od tih izazova je proizvesti moderne materijale na nanometarskoj skali željenih svojstava i funkcionalnosti.
Pitanje proizvodnje jeftine i čiste energije je slijedeći izazov. Svijet se sve više okreće obnovljivim izvorima energije (solarna energija, energija vjetra, plime/oseke, valova, gorive ćelije). Za efikasnu i ekonomičnu proizvodnju energije iz takvih izvora moraju se razviti materijali koji će biti visoko efikasni u procesu konverzije i jeftiniji.
Transport ljudi i roba je veliki potrošač energije što znači da je neophodno smanjiti potrošnju energije i imati sigurno i brzo prijevozno sredstvo. To nas opet vodi novim visokočvrstoćnim konstrukcionim materijalima male gustine i visokih temperaturnih mogućnosti za izradu komponenti motora.
Kvalitet okoliša zavisi od ljudske spremnosti i sposobnosti da kontroliše zagađenje zraka, vode i zemljišta a tehnike kontrole zagađenja također zahtijevaju različite materijale.
Članovi katedre redovno prate sva tehnološka dostignuća na ovom polju i u skladu s finansijskim i tehničkim mogućnostima kojima raspolažemo nastojimo doprinjeti novim saznanjima.
Nastavno-naučno područje katedre je definisano njenim naučno-istraživačkim područjem kao i nastavnim planom i programom (NPP) odsjeka Inženjerstvo materijala – smjer metalni materijali. Nastavni plan i program odsjeka Inženjerstvo materijala - smjer metalni materijali je koncipiran s idejom da inžinjer za materijale/metalne materijale treba biti spona u timu stručnjaka različitih oblasti čiji je zadatak dizajnirati novi proizvod ili tehnologiju. Odnosno inženjer za materijale/metalne materijale je direktno uključen u rješavanje problema kao što su trajnost proizvoda, troškovi, pouzdanost, odgovornost i utjecaj na okoliš.
Fokus NPP je na analizi i ocjeni metalnih materijala korištenjem različitih metoda ispitivanja (metalografska, mehanička, fizička, hemijska), evaluaciji rezultata i primjeni inženjerskih alata (npr. QFD i FMEA) za definisanje specifikacije proizvoda i kontrole kvaliteta, kao i izbor i definisanje parametara tehnoloških procesa prerade metalnih materijala kao štu su npr. termička obrada, zavarivanje, plastična prerada u skladu sa svojstvima materijala i njegovom namjenom.
Katedra je u proteklom periodu realizovala nekoliko kurseva iz oblasti termičke obrade i metalografije metalnih materijala za zaposlenike različitih privrednih subjekata iz BiH i R Hrvatske.


Naučno-istraživački i stručni projekti


•    Cost projekat (ca19140 focused ion technology for nanomaterials), 2020 – 2024.
•    Utjecaj povišene temperature na mikrostrukturu, mehanička svojstva i otpornost na koroziju austemperovanog duktilnog gvožđa
•    Utjecaj termičke obrade na kvalitet čelika 42CrMo4
•    Utjecaj termičkog tretmana na mikrostrukturu i tvrdoću čelika 67SiCr5,
•    Edukacija iz oblasti termičke obrade čelika „SELZER Automotive Bosnia“, 2021.
•    Razvoj deformabilnih CuAlMn legura s prisjetljivosti oblika - RD-CuAlMn, 2020 - , zajednički projekat s Metalurškim fakultetom u Sisku, Univerzitet u Zagrebu i Institutom „Kemal Kapetanović“
•    Proizvodnja nodularnog liva ekstra visoke vrijednosti zatezne čvrstoće primjenom adekvatnog režima termičke obrade; projekat finansiralo FMON
•    Utjecaj sigma faze na svojstva austenitnog nehrđajućeg čelika Nitronic 60, Metalurško-tehnološki fakultet, Univerzitet u Zenici, interni projekat (MTF_IN_IR_02/2019)
•    Edukacija zaposlenika kompanije "Đuro Đaković" strojna obrada d.o.o. Slavonski brod, R Hrvatska, 2019.
•    Edukacija zaposlenika kompanije „GRAEWE TADIV“ d.o.o. Konjic, 2018.
•    Edukacija zaposlenika kompanije „DIV“ d.o.o.“ podružnica Knin, R Hrvatska, 2013.
•    Istraživanje primjenjivosti ulja„OLMAKAL RAPID 20S“ za kaljenje, OLMA d.d Ljubljana, Slovenija, 2013.
•    Optimizacija procesa cijepljenja nodularnog liva s ciljem smanjenja škarta u procesu proizvodnje odlivaka u livnici CIMOS TMD Casting Zenica, (finansiralo FMON), 2013.
•    Upotreba novih materijala u automobilskoj industriji, Fakultet prirodnih i tehnickih nauka Univerziteta u Ljubljani, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, 2010-2011;
•    Istraživanje uzroka neispunjavanja standardom definisanih vrijednosti mehaničkih osobina čelika 23MnB4, Univerzitet u Zenici, Fakultet za metalurgiju i materijale, Graewe-Tadiv d.o.o. Konjic, 2009.
•    Optimizacija termičke obrade čeličnih poluproizvoda za automobilsku industriju, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka Univerziteta u Ljubljani, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, 2008-2010
•    Osvajanje proizvodnje šipke za izradu prototipa rolera od superlegure NIMONIC 80A, Faza II, Br: E-1529-I, Januar-Septembar 2007
•    Magnetske osobine amorfnog binarnog sistema Zr-3d, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2006-2007
•    Proizvodnja metalnih pjena SFRS postupkom (Slip Reaction Foam Sintering), Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici 2006-2007
•    Tehnologija proizvodnje nodularnog liva za zamjenu odlivaka od temper liva, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici 2004-2005
•    Osvajanje proizvodnje legure NITINOL u poluindustrijskim postrojenjima, Metalurški Institut "Kemal Kapetanović", Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, 2002-2004

 

Udžbenici


1.    R. Sunulahpašić, M. Oruč, Superlegure, Metalurško-tehnološki fakultet, Univerzitet u Zenici, 2020.
2.    R. Sunulahpašić, M. Oruč, Alatni čelici i ostali alatni materijali, svojstva i primjene, Metalurško-tehnološki fakultet, Univerzitet u Zenici, 2019.
3.    A. Gigović-Gekić, H. Avdušinović, Termička obrada metala - Praktikum s teorijom, Univerzitet u Zenici, Metalurško–tehnološki fakultet, Zenica, 2019.
4.    A. Gigović-Gekić, H. Avdušinović, Termička obrada metala - Zbirka zadataka s teorijom, Univerzitet u Zenici, Metalurško-tehnološki fakultet, Zenica, 2019.
5.    M. Oruč, R. Sunulahpašić, A. Gigović-Gekić, Nanomaterijali, Metalurško-tehnološki fakultet, Univerzitet u Zenici, 2018.
6.    M. Oruč, R. Sunulahpašić, M. Hadžalić, Ispitivanje materijala visokozahtjevnih komponenti, Fakultet za metalurgiju i materijale, Univerzitet u Zenici, 2016.
7.    Bruce L. Bramfitt, Arlan O. Benscoter, Metalografski vodič: Prakse i procedure za gvožđa i čelike, prijevod s engleskog prof. dr. sc. Diana Ćubela, Fakultet za metalurgiju i materijale, Univerzitet u Zenici, 2016.
8.    M. Oruč, B. Muminović, Kalibracija mjernih uređaja za mehanička ispitivanja, Fakultet za metalurgiju i materijale, Univerzitet u Zenici, 2015.
9.    A. Gigović-Gekić, Kompozitni metalni materijali, Univerzitet u Zenici, Fakultet za metalurgiju i materijale, Zenica 2015.,
10.    M. Oruč, R. Sunulahpašić, Materijali u građevinarstvu I, Politehnički fakultet,Univerzitet u Zenici 2014.
11.    M. Oruč, R. Sunulahpašić, A. Gigović-Gekić, Menadžment kvaliteta, Fakultet za metalurgiju i materijale – Univerzitet u Zenici, 2013.
12.    M. Oruč, R. Sunulahpašić, Ispitivanje metalnih materijala II – Defektoskopija, Fakultet za metalurgiju i materijale – Univerzitet u Zenici, 2012.
13.    M. Oruč, S. Muhamedagić, I. Vitez, Metode kontrole procesa i proizvoda, Fakultet za metalurgiju i materijale, Univerzitet u Zenici, 2011.
14.    M. Oruč, R. Sunulahpašić, Lomovi i osnove mehanike loma, Fakultet za metalurgiju i materijale, Univerzitet u Zenici, 2009.
15.    M. Oruč, F. Begovac, I. Vitez, R. Sunulahpašić, Čelik i čelični liv - podjela i označavanje,Fakultet za metalurgiju i materijale, Univerzitet u Zenici, 2008.
16.    M. Oruč, N. Zaimović-Uzunović, A. Klobodanović, Mjerenje karakteristika procesa, Mašinski fakultet, Univerzitet u Zenici, 2008.
17.    I. Vitez, M. Oruč, R. Sunulahpašić, Ispitivanje metalnih materijala, Fakultet za metalurgiju i materijale, Univerzitet u Zenici, 2006.
18.    M. Oruč, R. Sunulahpašić, Savremeni metalni materijali, Fakultet za metalurgiju i materijale, Univerzitet u Zenici, 2005.

 

Članovi katedre

1.    prof. dr. sc. Diana Ćubela, šef katedre
2.    v. prof. dr. sc. Raza Sunulahpašić, sekretar katedre
3.    prof. dr.sc. Almaida Gigović-Gekić
4.    prof. dr. sc. Hasan Avdušinović
5.    dr. sc. Belma Fakić, spoljni saradnik
6.    v. as. Amna Hodžić

Predmeti katedre

I ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta Status predmeta

Godina

studija

Fond sati u sedmici

P/V/LV

ECTS
02K08-001 Fizikalna metalurgija Obavezan III. 3/2/0 6
02K08-002 Ispitivanje metalnih materijala I Obavezan II. 3/2/1 5
02K08-003 Ispitivanje metalnih materijala II Obavezan III. 2/0/3 6
02K08-004 Livovi na bazi željeza Obavezan IV. 2/1/1 3
02K08-005 Mehanika loma Obavezan III. 3/2/0 6
02K08-006 Metalni materijali Obavezan II. 2/1/0 4
02K08-008 Nauka o materijalima Obavezan II. 2/2/0 4
02K08-010 Specijalni čelici Obavezan IV. 2/0/1 3
02K08-011 Termička obrada metala Obavezan III. 3/1/2 7
02K08-017 Ispitivanje metalnih materijala III Obavezan IV. 2/0/2 3
02K08-018 Kompozitni materijali Izborni IV. 2/1/1 5
02K08-014 Kompozitni metalni materijali Obavezan III. 2/2/0 5
02K08-019 Materijali i okoliš Obavezan IV. 2/1/0 4
02K08-021 Metalurgija zavarivanja Obavezan IV. 3/1/2 7
02K08-020 Metalografija Izborni IV. 2/0/2 5
02K08-022 Mikrostrukture metalnih materijala Izborni IV. 2/1/1 5
02K08-023 Nanomaterijali Izborni IV. 2/2/0 5
02K08-024 Niskotemperaturne legure Izborni IV. 2/0/2 5
02K08-025 Principi izbora materijala Obavezan IV. 2/2/0 5
02K08-026 Principi izbora materijala Izborni IV. 2/1/1 5
02K08-027 Standardizacija u proizvodnji Obavezan IV. 2/2/0 6
02K08-016 Superlegure Izborni IV. 2/0/2 5
02K08-028 Termička obrada metala Obavezan IV. 2/1/2 5
  Materijali Obavezan I. 3/2/0 6
02K08-037 Materijali I Obavezan I. 2/2/0 5
02K08-038 Materijali II Obavezan I. 2/2/0 5
02K08-041 Materijali u proizvodnji Obavezan I. 3/2/0 5
02K08-040 Termička obrada metala Obavezan III. 2/2/0 4
02K05-009 Fizikalna hemija procesa u metalurgiji Obavezan II. 3/2/0 6
02K05-022 Kristalografija Obavezan I. 2/1/0 3
02K10-009 Metalurgija praha Obavezan V. 2/2/0 5

 

II ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta

Status

predmeta

Semestar Fond sati u sedmici
P/V/LV
ECTS
02K08-042 Fizikalna metalurgija - odabrana poglavlja Obavezni I. 3/2/0 6
02K08-043 Ispitivanje materijala visokozahtijevnih komponenti Izborni I. 3/1/1 6
02K08-044 Kalibracija mjernih uređaja za mehanička ispitivanja Izborni I. 3/1/1 6
02K08-045 Metalni materijali za posebne namjene Izborni I. 3/0/2 6
02K08-046 Površinske prevlake Izborni I. 3/0/2 6
02K08-047 Savremene metode ispitivanja strukture i mikrostrukture metalnih materijala Izborni I. 3/0/2 6
02K08-048 Savremeni alatni čelici Izborni I. 3/1/1 6

 

III ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta

Status

predmeta

Semestar Fond sati u sedmici
P/V/LV
ECTS
02K08-500 Čelici za posebne namjene Izborni I/II/III 20 5
02K08-501 Fazne transformacije u materijalima Izborni I/II/III 20 5
02K08-502 Izabrana poglavlja za ispitivanje metalnih materijala Izborni I/II/III 20 5
Sinteza metalnih materijala Izborni I/II/III 20 5
02K08-505 Termička obrada čelika za posebne namjene i željeznih livova Izborni I/II/III 20 5
Termička obrada obojenih metala Izborni I/II/III 20 5
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com