FacebookIcon  InstagramIcon

O katedri

Oznaka katedre K-08
Šef katedre Prof. dr. sc. Mirsada Oruč, redovni profesor
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
Sekretar katedre v.prof.dr. sc. Raza Sunulahpašić
 raza.sunulahpašić@unze.ba
+ 387 32 247 999

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada katedre

Nastavno-naučni proces je usmjeren na razumijevanje odnosa sirovina - proizvodnja - svojstva materijala, ispitivanje materijala i sposobnost preciznog mjerenja relevantnih svojstava metalnih materijala. Ova problematika je sadržana u predmetima Katedre.


Naučno istaživačko područje Katedre su istraživanja koja se tiču proizvodnje, ispitivanja svojstava kao i primjene savremenih metalnih materijala. U proteklom periodu članovi Katedre su se bavili istraživanjem pomenutih relacija legura koje pamte oblik (SMA), metalnih pjena, i superlegura.

Članovi katedre

  1. prof. dr. sc. Mirsada Oruč, šef Katedre
  2. prof. dr. sc. Nađija Haračić
  3. prof. dr. sc. Diana Ćubela
  4.  v.prof.dr.sc. Raza Sunulahpašić, sekretar Katedre
  5. v.prof.dr.sc. Almaida Gigović-Gekić
  6. v.prof.dr.sc. Hasan Avdušinović
  7. dr.sc. Belma Fakić, spoljni saradnik sa druge OJ UNZE
  8. as. Amna Hodžić

Predmeti katedre

I ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta Odsjek Status
predmeta
Semestar Fond sati u sedmici
P/V/LV
ECTS
02K08-001 Fizikalna metalurgija Obavezni MI, MM V 3/2/0 6
02K08-002 Ispitivanje metalnih materijala I Obavezni MI, MM IV 3/2/1 5
02K08-003 Ispitivanje metalnih materijala II Obavezni MM V 2/0/3 6
02K08-004 Livovi na bazi željeza Obavezni MM VII 2/1/1 3
02K08-005 Mehanika loma Obavezni MM VI 3/2/0 6
02K08-006 Metalni materijali Obavezni MI, MM, NM IV 2/1/0 4
02K08-008 Nauka o materijalima Obavezni MI, MM, NM III 2/2/0 4
02K08-010 Specijalni čelici Obavezni MM VII 2/0/1 3
02K08-011 Termička obrada metala Obavezni MM VI 3/1/2 7
02K08-014 Kompozitni metalni materijali Obavezni MM VI 2/2/0 5
02K08-016 Superlegure Izborni MM VII 2/0/2 5
02K08-017 Ispitivanje metalnih materijala III Obavezni MM VII 2/0/2 3
02K08-018 Kompozitni materijali Izborni HI VII/VIII 2/1/1 5
02K08-019 Materijali i okoliš Obavezni MM VIII 2/1/0 5
02K08-020 Metalografija Izborni MM VII 2/0/2 5
02K08-021 Metalurgija zavarivanja Obavezni MM VII 3/1/2 7
02K08-022 Mikrostrukture metalnih materijala Izborni MM VII/VIII 2/1/1 5
02K08-023 Nanomaterijali Izborni MM VII/VIII 2/2/0 5
02K08-024 Niskotemperaturne legure Izborni MM VIIVIII 2/0/2 5
02K08-025 Principi izbora materijala Obavezni MM VII 2/2/0 6
02K08-026 Principi izbora materijala Izborni MM VII 2/1/1 5
02K08-027 Standardizacija u proizvodnji Obavezni MM VIII 2/2/0 6
02K08-028 Termička obrada metala Obavezni MI VII 2/1/2 5

 

II ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta Odsjek Status
predmeta
Semestar Fond sati u sedmici
P/V/LV
ECTS
02K08-042 Fizikalna metalurgija - odabrana poglavlja Obavezni MM I 3/2/0 6
02K08-043 Ispitivanje materijala visokozahtijevnih komponenti Izborni MM I 3/1/1 6
02K08-044 Kalibracija mjernih uređaja za mehanička ispitivanja Izborni MM I 3/1/1 6
02K08-045 Metalni materijali za posebne namjene Izborni MM I 3/0/2 6
02K08-046 Površinske prevlake Izborni MM I 3/0/2 6
02K08-047 Savremene metode ispitivanja strukture i mikrostrukture metalnih materijala Izborni MM I 3/0/2 6
02K08-048 Savremeni alatni čelici Izborni MM I 3/1/1 6

MM - Metalni materijali, NM - Nemetalni materijali, MI – Metalurško inženjerstvo, HI Hemijsko inženjerstvo

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com