FacebookIcon  InstagramIcon

O katedri

Oznaka katedre K-06
Šef katedre r. prof. dr. Ana Beroš
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831 lok. 142
Sekretar katedre v.prof. dr Hasan Avdušinović
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831 lok. 137

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada katedre

Katedra priprema i izvodi nastavni plan i program na studiju ljevarstva i metalurgije neželjeznih metala.


U 1966/1967. se formiraju dva smjera na Metalurškom fakultetu: metalurški i ljevarstvo, te katedra: Ljevarstvo koju vodi  prof. Miroslav Vranešić. Na zahtjev  «Energoinvesta» - Sarajevo, u 1969/1970. se otvara smjer - obojena metalurgija i jedinstvena katedra: Obojena metalurgija i ljevarstvo koja se  danas naziva Katedra za metalurgiju neželjeznih metala i ljevarstvo.


Metalurgija neželjeznih metala je oblast ne samo pedagoške djelatnosti Katedre na studiju ekstrakcije metala, već i saradnje u proizvodnji glinice, aluminija, olova i plemenitih metala.


Ljevarstvo je studij usmjeren na tehnike lijevanja i primjene  legura željeza: sivi, nodularni i čelični lijev  i legure aluminija i ostalih neželjeznih metala. Istraživanja se realiziraju u laboratoriju za ljevarstvo i ljevaonicama.


Laboratorij za ljevarstvo je formiran 1979/1980., kupovinom opreme «GF», Georg Fischer, za ispitivanje pijeska i mješavina u tehnologiji izrade kalupa i jezgri. U akademskoj 2008/2009 laboratorij je opremljen sa najnovijom opremom za ispitivanje granulometrijskog sastava zrnastih materijala (Malvern Particalsizer - Mastersizer2000 i Haver EML 200 ) i opremom za praćenje osnovnih parametara taline (Sidermes-Siderlab II T/P).

Kompjuterska oprema sa software aplikacijama:

   • Aktivni eksperiment,
   • MATLAB
   • Taguchi Methods,
   • MAGMA simulacija (konstrukcija sklopa kalup/odljevak, tok punjenja kalupa, solidifikacija, zaostala naprezanja, evak, brza izrada prototipa, izrada alata idr.).

Usluge

Vođenje procesa u metalurgiji/ljevarstvu su akumulirane inženjerske prakse te kreativan pristup inženjera ovom nasljeđu zahtjeva poznavanje novih naučnih disciplina  u istraživanjima i  interdisciplinarni pristup u rješavanju složenih praktičnih problema. To znači probleme predstavljati matematičkim modelima, a rezultate simulacije  primijeniti u vođenju tehnologija služeći se jednako tradicionalnim i suvremenim tehnikama. Prema ovim potrebama Katedra nastoji uskladiti, obrazovanje i inženjersku praksu kroz slijedeće usluge:

   • Izrada projekata i idejno tehnoloških rješenja u metalurgiji/ljevarstvu.
   • Organiziranje kurseva iz oblasti:
   • Simulacija ljevačkih procesa i postupala MAGMAsoftware.
   • Topljenje metala i legura – rafinacija & modifikacija,
   • Izrada kalupa i jezgri,
   • Tehnologije i postupci izrade odljevaka (industrijski i umjetnički lijev),
   • Greške – uzroci i postupci uklanjanja.
   • Elektroliza aluminija.

Aktivnosti  Katedre

Saradnja i informiranje u rješavanju tekućih i strateških zadataka u metalurškim pogonima/ljevaonicama.


U školskoj 2008/2009., katedra je organizirala postdiplomski studij iz ljevarstva.


Osnovni ciljevi postdiplomskog studija su:

   • Obrazovanje inženjera metalurgije iz Ljevarstva koji će primjenjivati nova znanja u vođenju, modificiranju i razvoju tehnologije.
   • Formiranje timova vlastitog kadra u ljevaonicama  koji prate i sudjeluju u svjetskim tokovima i dostignućima proizvodnje odljevaka.
   • Međunarodna suradnja u obrazovanju i istraživanju sa institutima širom svijeta (prijenos znanja, tehnička i materijalna pomoć)jer su znanja o raznim tehnologijama spremljena u baze znanja i   ugrađena u ekspertne sisteme pa se djelotvorno mogu primjenjivati
   • Razvoj  naučno – istraživačkog  i stručnog rada na Fakultetu za metalurgiju i materijale.

Ekološki principi u radu metalurških pogona/ljevaonica

Katedra  je formirala tim  koji može biti partner ili konsultant Federalnom BiH Ministarstvu za zaštitu okoliša. Cilj angažmana je stručan način donošenja procjena o otpadu, ostatku i opasnom materijalu u ljevaonicama. Na ovaj način se može zaustaviti prodaja i izvoz sekundarnih sirovina  što je u interesu razvoja naše zemlje.


Članovi katedre

 1. r. prof. dr Ana Beroš, šef katedre
 2. v.prof. dr Hasan Avdušinović, sekretar katedre

Predmeti katedre

I ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta Odsjek Status
predmeta
Semestar Fond sati u sedmici
P/V/LV
ECTS
02K06-003 Elektroliza aluminija M Izborni VII/VIII 2/1/1 5
02K06-011 Konstrukcija odlivka   Izborni VII/VIII 2/1/1 5
02K06-001 Ljevarstvo M Obavezni VI 3/1/1 6
02K06-004 Metalurgija ferolegura M Izborni VIII 2/1/1 5
02K06-006 Metalurgija lijeva legura željeza M Obavezni VII 2/2/1 5
02K06-007 Metalurgija lijeva legura
neželjeznih metala
M Obavezni VIII 2/1/0 3
02K06-002 Metalurgija neželjeznih metala M Obavezni V 3/2/1 6
02K06-010 Tehnologija kalupovanja M Obavezni VII 2/1/1 4
02K06-012 Nove tehnologije
ekstrakcije metala
M Izborni VII/VIII 2/1/1 5
02K06-013 Nove tehnologije livenja M Izborni VII/VIII 2/1/1 5

II ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta  Odsjek  Status
predmeta
Semestar  Fond sati u sedmici
P/V/LV
 ECTS
02K06-042 CAD-CAM u ljevarstvu M Izborni I 3/2/0 6
02K06-043 Nove tehnologije kalupovanja M Izborni I 3/2/0 6
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com