FacebookIcon  InstagramIcon

O katedri

Oznaka katedre K-06
Šef katedre  
 
 
Sekretar katedre prof. dr. sc. Hasan Avdušinović
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831 ext. 151

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada katedre

Katedra za metalurgiju neželjeznih metala i ljevarstvo priprema i izvodi nastavni plan i program na studiju ljevarstva i metalurgije neželjeznih metala.
Metalurgija neželjeznih metala je oblast ne samo pedagoške djelatnosti Katedre na studiju ekstrakcije metala, već i saradnje u proizvodnji glinice, aluminija, olova i plemenitih metala.
Ljevarstvo je studij usmjeren na tehnike lijevanja i primjene legura željeza: sivi, nodularni i čelični lijev i legure aluminija i ostalih neželjeznih metala.
Laboratorij je formiran 1979/1980, kupovinom opreme «GF», George Fischer, za ispitivanje pijeska i mješavina u tehnologiji izrade kalupa i jezgri. U akademskoj 2008/2009. laboratorij je opremljen s najnovijom opremom za ispitivanje granulometrijskog sastava zrnastih materijala (Malvern Particalsizer - Mastersizer2000 i Haver EML 200 ) i opremom za praćenje osnovnih parametara taline (Sidermes-Siderlab II T/P).

Naučno-istraživački i stručni projekti

1.    Morfologija i distribucija MnS uključaka u niskolegiranom čeliku, RWTH Aachen Njemačka, 2002
2.    „Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanja sa najboljom raspoloživom tehnikom za department čeličana EAF – 100 t“, Univezitet u Zenici, Institut za hidrotehniku Sarajevo, Mittal Steel Zenica, April – Septembar 2007
3.    Osvajanje proizvodnje legure NITINOL u poluindustrijskim pogonima Metalurškog instituta “Kemal Kapetanović” 2001-2003
4.    Osvajanje tehnologije proizvodnje nodularnog liva u pogonima livnice „Novi Život“ Zenica, 2005-2006
5.    Zaostala naprezanja u odlivcima od sivog liva, ISU, Ames, Iowa USA 2011-2012
6.    Upotreba novih materijala u auto industriji, (bilateralni program Slovenija – BiH) 2010-2012
7.    Uvođenje studenata u naučno-istraživački rad, (finansiran od strane FMON) 2013 godina
8.    Optimizacija procesa cijepljenja nodularnog liva s ciljem smanjenja škarta u procesu proizvodnje odlivaka u livnici CIMOS TMD Casting Zenica, (finansiran od strane FMON) 2013 godina
9.    Umrežavanje i saradnja studenata Univerziteta u Zenici sa studentima iz okruženja kao preduslov za internacionalizaciju i podizanje kvaliteta studiranja. Projekt finansiran od strane FMON (Projekat br: 04-38-4-3362-1/15.
10.    Proizvodnja nodularnog liva ekstra visoke vrijednosti zatezne čvrstoće primjenom adekvatnog režima termičke obrade. Projekat finansiran od strane FMON (projekat br: 05-39-3842-1/15)
11.    Određivanje maksimalnih radnih temperatura komponenti od termički tretiranog  nodularnog liva (ADI) s ciljem zamjene skupih dijelova od visokolegiranih čelika, Projekat finansiran od strane FMON (projekat br: 05-39-2490-1/18)
12.    Univerzitetski projekat za pokretanje Doktorskog studija iz oblasti tehničkih nauka na UNZE 2018-

Udžbenici

1.    H. Avdušinović, Željezni liv-knjiga I, Univerzitet u Zenici, Fakultet za metalurgiju i materijale, Zenica 2014
2.    A. Gigović-Gekić, H. Avdušinović, Termička obrada metala - Praktikum s teorijom, Univerzitet u Zenici, Metalurško–tehnološki fakultet, Zenica, 2019.
3.    A. Gigović-Gekić, H. Avdušinović, Termička obrada metala - Zbirka zadataka s teorijom, Univerzitet u Zenici, Metalurško-tehnološki fakultet, Zenica, 2019.

Članovi katedre

1.    prof. dr. sc. Hasan Avdušinović
2.    prof. dr. sc. Marina Jovanović

Predmeti katedre

I ciklus studija

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Status predmeta

Godina

studija

Fond sati u sedmici

P/V/LV

ECTS

02K06-003

Elektroliza aluminija

Izborni

IV

2/1/1

5

02K06-011

Konstrukcija odlivka

Izborni

IV

2/1/1

5

02K06-001

Ljevarstvo

Obavezni

III

3/1/1

6

02K06-004

Metalurgija ferolegura

Izborni

IV

2/1/1

5

02K06-007

Metalurgija lijeva legura neželjeznih metala

Obavezni

III

2/1/0

3

02K06-006

Metalurgija lijeva legura željeza

Obavezni

IV

2/2/1

5

02K06-002

Metalurgija neželjeznih metala

Obavezni

III

3/2/1

6

02K06-012

Nove tehnologije ekstrakcije metala

Izborni

IV

2/1/1

5

02K06-013

Nove tehnologije livenja

Izborni

IV

2/0/2

5

02K06-010

Tehnologija izrade kalupa

Obavezni

IV

2/1/1

4

II ciklus studija

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Status

predmeta

Semestar

Fond sati u sedmici
P/V/LV

ECTS

02K06-042

CAD – CAM u ljevarstvu

Izborni

I.

3/0/2

6

02K06-043

Nove tehnologije kalupovanja

Izborni

I.

3/0/2

6

III ciklus studija

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Status

predmeta

Semestar

Fond sati u sedmici
P/V/LV

ECTS

02K06-500

Kompjuterska simulacija u ljevarstvu

Izborni

I/II/III

20

5

02K06-501

Legure aluminija

Izborni

I/II/III

20

5

02K06-502

Skrućivanje i razvoj mikrostrukture kod odlivaka

Izborni

I/II/III

20

5

02K06-503

Suvremeni postupci u ljevarstvu

Izborni

I/II/III

20

5

02K06-504

Transportni fenomeni u odljevku

Izborni

I/II/III

20

5

 1. Morfologija i distribucija MnS uključaka u niskolegiranom čeliku, RWTH Aachen Njemačka, 2002
 2. „Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanja sa najboljom raspoloživom tehnikom za department čeličana EAF – 100 t“, Univezitet u Zenici, Institut za hidrotehniku Sarajevo, Mittal Steel Zenica, April – Septembar 2007
 3. Osvajanje proizvodnje legure NITINOL u poluindustrijskim pogonima Metalurškog instituta “Kemal Kapetanović” 2001-2003
 4. Osvajanje tehnologije proizvodnje nodularnog liva u pogonima livnice „Novi Život“ Zenica, 2005-2006
 5. Zaostala naprezanja u odlivcima od sivog liva, ISU, Ames, Iowa USA 2011-2012
 6. Upotreba novih materijala u auto industriji, (bilateralni program Slovenija – BiH) 2010-2012
 7. Uvođenje studenata u naučno-istraživački rad, (finansiran od strane FMON) 2013 godina
 8. Optimizacija procesa cijepljenja nodularnog liva s ciljem smanjenja škarta u procesu proizvodnje odlivaka u livnici CIMOS TMD Casting Zenica, (finansiran od strane FMON) 2013 godina
 9. Umrežavanje i saradnja studenata Univerziteta u Zenici sa studentima iz okruženja kao preduslov za internacionalizaciju i podizanje kvaliteta studiranja. Projekt finansiran od strane FMON (Projekat br: 04-38-4-3362-1/15.
 10. Proizvodnja nodularnog liva ekstra visoke vrijednosti zatezne čvrstoće primjenom adekvatnog režima termičke obrade. Projekat finansiran od strane FMON (projekat br: 05-39-3842-1/15)
 11. Određivanje maksimalnih radnih temperatura komponenti od termički tretiranog  nodularnog liva (ADI) s ciljem zamjene skupih dijelova od visokolegiranih čelika, Projekat finansiran od strane FMON (projekat br: 05-39-2490-1/18)
 12. Univerzitetski projekat za pokretanje Doktorskog studija iz oblasti tehničkih nauka na UNZE 2018-
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com