FacebookIcon  InstagramIcon

O katedri

Oznaka katedre K-09
Šef katedre Prof. dr Ilhan Bušatlić, redovni profesor
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831
Sekretar katedre Prof. dr Adnan Mujkanović, vanredni profesor
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831 lok. 143

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada katedre

Zadatak Katedre je da planira i organizira izvođenje nastavnog procesa i naučno-istraživačkog rada iz područja nemetalnih materijala a udružuje više srodnih predmeta koji pripadaju užim naučnim oblastima za koje je Fakultet matičan. Katedra za nemetalne materijale svoju nastavno-naučnu i naučnoistraživačku djelatnost temelji na istraživanjima koja obuhvataju eksploataciju svih vrsta sirovina za proizvodnju nemetala, proizvodnju cementa, kreča i gipsa, proizvodnju industrijske, građevinske i sanitarne keramike, polimera, stakla, proizvodnju i primjenu vatrostalnih materijala, pri čemu su nastavni planovi i nastavni programi konceptom studija prilagođeni za potrebe industrije nemetala u BiH.

Članovi katedre

1.    r. prof. dr. Ilhan Bušatlić, šef Katedre,
2.    r. prof. dr. Marina Jovanović
3.    v. prof. dr. Adnan Mujkanović, sekretar Katedre
4.    v. prof. dr. Nadira Bušatlić,
5.    v. ass. mr. Amna Karić,
6.    v. prof. dr. Nedžad Haračić,
7.    v. prof. dr. Nevzet Merdić

Predmeti katedre

I ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta Status
predmeta
Godina studija Fond sati u sedmici
P/V/LV
ECTS
02K09-018 Bušenje i miniranje na površinskim kopovima Izborni II 2/1/1 5
02K09-019 Degradacija i recikliranje polimernih materijala Izborni IV 2/1/1 5
02K09-002 Građevinska keramika Obavezni III 3/0/3 6
02K09-020 Građevinska keramika Izborni IV 2/1/1 5
02K09-021 Ispitivanje nemetala Obavezni III 2/0/2 5
02K09-022 Materijali u cestogradnji Obavezni III 2/0/2 4
02K09-003 Mehaničko procesno inženjerstvo Obavezni III 2/2/1 3
02K09-004 Mineralogija Obavezni I 2/2/0 4
02K09-023 Mjerenje i upravljanje procesima u industriji nemetala Izborni IV 2/1/1 5
02K09-024 Napredni nemetalni materijali Obavezni VIII 2/1/1 4
02K09-005 Nemetalni materijali Obavezni V 2/1/0 4
02K09-025 Osnovi geologije Obavezni IV 2/0/1 3
02K09-015 Pigmenti i punila Izborni IV 2/1/1 5
02K09-026 Polimerni materijali Obavezni IV 2/2/0 4
02K09-006 Površinska eksploatacija nemetalnih mineralnih sirovina Obavezni III 2/1/1 5
02K09-007 Priprema mineralnih sirovina Obavezni III 2/1/1 5
02K09-009 Procesi u proizvodnji vezivnih sredstava Izborni IV 2/1/1 5
02K09-027 Projektovanje površinskih kopova Obavezni II 2/1/0 3
02K09-016 Sigurnost i zaštita na površinskim kopovima nemetalnih mineralnih sirovina Obavezni III 2/1/1 4
02K09-028 Sinteza polimera Izborni IV 2/1/1 5
02K09-010 Specijalna keramika Obavezni IV 2/1/0 3
02K09-017 Staklo Obavezni IV 2/1/1 3
02K09-029 Struktura i svojstva keramičkih materijala Obavezni III 3/2/1 5
02K09-030 Struktura i svojstva keramičkih materijala Izborni IV 2/1/1 5
02K09-031 Teorija i tehnologija betona Obavezni IV 2/0/2 3
02K09-011 Vatrostalni materijali Obavezni III 3/0/2 5
02K09-013 Vezivna sredstva I Obavezni III 3/1/2 6
02K09-014 Vezivna sredstva II Obavezni IV 3/1/2 4
02K09-054 Komercijalno poznavanje roba Obavezni I 2/0/2 5
02K09-032 Materijali u građevinarstvu II Obavezni I 2/0/2 5

02K09-055

(od 2022. god.)

Materijali u građevinarstvu II Obavezni I 2/0/2 4

02K09-033

(01-02-K09-001

Šifra dodijeljena na Mašinskom fakultetu)

Nemetalni materijali Obavezni III 2/0/2 4
02K09-034 Tehnologija betona Obavezni III 2/0/2 5
Kompozitni materijali Obavezni II 2/0/2

II ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta Status
predmeta
Godina studija Fond sati u sedmici
P/V/LV
ECTS
02-K09-048 Novi keramički materijali Obavezni I 3/2/0 6
02-K09-049 Novi materijali u cestogradnji Izborni I 3/1/1 6
02-K09-050 Odabrana poglavlja hemije Portland cementa Izborni I 3/1/1 6
02-K09-051 Savremeni nemetalni materijali u građevinarstvu Izborni I 3/1/1 6
02-K09-053 Tehnologija prahova Izborni I 3/1/1 6
02-K09-052 Tehnogeni otpadni materijali u proizvodnji cementa Izborni I 3/1/1 6
02-K09-047 Neoblikovani vatrostalni materijali Izborni I 3/1/1 6

III ciklus studija

Šifra predmeta Naziv predmeta Status
predmeta
Godina studija Fond sati ECTS
Cementni kompoziti ciljanih osobina Izborni I/II/III 20 5
Geopolimeri Izborni I/II/III 20 5
Kinetika hidratacije cementnih veziva Izborni I/II/III 20 5
Odabrana poglavlja tehnologije građevinskih materijala Izborni I/II/III 20 5
Odabrana poglavlja teorije i tehnologije betona Izborni I/II/III 20 5
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com