FacebookIcon  InstagramIcon

O katedri

Oznaka katedre K-49
Šef katedre v. prof. dr. Nusret Imamović
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 449 141 lok. 141
Sekretar katedre v. ass. Dejana Kasapović
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+ 387 32 401 831 lok. 115

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada katedre

Nadležnosti Katedre za zaštitu životne i radne sredine u realizaciji naučno-istraživačkog rada su organizacija i izvođenje nastavnog procesa za predmete katedre i razvoj nauke i naučnih područja koja su u nadležnosti katedre.
Na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici od akademske 2021/22.godine počinju dva nova studijska programa:
1.    Studijski program – Inženjerstvo zaštite okoliša
2.    Studijski program – Zaštita na radu i zaštita od požara

  1. Smjer za zaštitu na radu
  2. Smjer za zaštitu od požara.

Inženjerstvo zaštite okoline je dinamična i sve više rastuća oblast inženjerstva koja daje odgovore na brojna pitanja vezana za zaštitu okoline. Kompetencije inženjera zaštite okoline proizilaze iz same definicije „Okolinsko inženjerstvo“, koja prema American Society of Civil Engineers (ASCE) iz SAD-a, podrazumijeva primjenu nauke, inženjerstva i principa dobre prakse za poboljšanje općeg stanja elemenata okoline kao što su voda, zrak i tlo. Ovaj vid inženjerstva ima za cilj osigurati čistu i zdravu vodu, zrak i tlo kroz tehnike prečišćavanja otpadnih voda, zraka i kontaminiranog tla. Kompetencije inženjera inženjerstva zaštite okoline definirane su i postojećom zakonskom regulativom odnosno važećom nomenklatorom zanimanja. Već duži vremenski period osjeća se nedostatak kadrova za područje Zaštite na radu i zaštite od požara prouzrokovan smjenom generacija, ratom te nepostojanjem adekvatnih fakulteta u BiH za ovo područje obrazovanja. Nasuprot tome prema Zakonskim propisima sve firme i preduzeća moraju imati uređen sistem zaštite ljudi i postrojenja u toku tehnološkog procesa te je potreba za ovim kadrovima velika. Sagledavajući razvoj i strukturu privrede u Bosni i Hercegovini procjena je da je ovakav kadar nedostajući (metalna i drvna industrija, proizvodnja papira, tekstilna industrija, vatrostalstvo, rudnici, transport, građevinska preduzeća itd.), te je nezamjenjiv pogotovo sa porastom broja nesreća i povreda sa smrtnim ishodom na radnim mjestima

Članovi katedre

1.    v. prof. dr. sc. Nusret Imamović, šef katedre,
2.    r. prof. dr. sc. Jusuf  Duraković,
3.    r. prof. dr. sc. Farzet  Bikić,
4.    r. prof. dr. sc.  Ilhan Bušatlić,
5.    doc. dr. sc. Džafer Dautbegović, (spoljni saradnik)
6.    doc. dr. sc. Muvedet Šišić, (spoljni saradnik)
7.    v. ass. Dejana Kasapović, MA, sekretar katedre

Predmeti katedre

I ciklus studija

Šifra predmeta

 Naziv predmeta

SPStatus predmeta

Fond sati u sedmici

P/V/LV

Godina studija

ECTS

02K49-001 Alarmni sistemi ZP Obavezni 2/2/0 IV 4
02K49-002 Građevinske mjere zaštite od požara ZP Obavezni 2/1/1 III 5
    02K49-003 Građevinske mjere zaštite na radu ZR Obavezni 2/1/1 III 5,5
02K49-004 Industrijska ekologija ZRP Obavezni 2/1/1 I 6
02K49-005 Izvori požarne opasnosti ZP Obavezni 2/0/2 IV 5
02K49-006 Legislativa i zakonodavstvo – prevoz opasnih materija ZP Obavezni 2/1/1 III 5
02K49-007 Lična zaštitna sredstva ZRP Obavezni 2/0/2 II 5
02K49-008 Menadžment sigurnosti ZR Obavezni 2/1/1 III 4
02K09-008 Primjena otpadnih materijala u građevinarstvu ZO Izborni 2/1/1 IV 5
02K49-008 Menadžment sigurnosti ZP Izborni 2/2/0 IV 5
02K49-010 Metode sigurnosti ZR Obavezni 2/2/0 IV 4
02K49-011 Mikroklima i radna okolina ZRP Obavezni 2/1/1 II 5
02K49-012 Monitoring okoliša ZO Obavezni 2/0/1 IV 3
02K49-013 Održivi razvoj ZO Obavezni 2/1/0 IV 4
02K49-014 Okolinska legislativa ZO Izborni 2/1/1 IV 5
02K49-015 Opasnost od električne energije ZRP Obavezni 2/1/1 II 4
02K49-016 Opasnost od požara i eksplozije ZRP Obavezni 2/1/1 II 4
02K49-017 Oprema za gašenje ZP Obavezni 2/1/1 III 5
   02K49-0189-018 Otpadne materije industrija i energetike ZO Obavezni 2/1/1 II 4
02K49-019 Prečišćavanje otpadnih plinova ZO Obavezni 3/0/2 III 5
02K49-020 Procjena uticaja tehnoloških postrojenja na okoliš ZO Obavezni 2/1/0 IV 4
02K49-021 Projektovanje opreme i procesa u inženjerstvu zaštite okoliša ZO Obavezni 2/2/0 IV 5
02K49-022 Protueksplozijska zaštita ZP Obavezni 3/1/1 IV 6
02K49-023 Recikliranje ZO Obavezni 2/0/0 IV 3
02K49-024 Registar zagađivača ZO Izborni 2/1/1 IV 5
02K49-025 Rukovođenje i zaštita od katastrofe ZR Obavezni 3/1/1 IV 6
02K49-026 Sigurnost pri tehnološkim procesima ZO Izborni 2/1/1 IV 5
02K49-027 Sigurnost pri tehnološkim procesima ZR Obavezni 2/1/1 III 5,5
02K49-028 Specifičnosti sigurnosti u industriji ZP Izborni 2/2/0 IV 5
02K49-029 Upravljanje čvrstim otpadom ZO Obavezni 3/0/2 III 5
02K49-031 Uređivanje i nadzor zaštite na radu ZR Obavezni 2/1/1 III 5
02K49-032 Uvod u zaštitu životne i radne sredine ZO Obavezni 2/1/1 I 3
02K49-032 Uvod u zaštitu životne i radne sredine ZRP Obavezni 2/1/1 II 6
02K49-034 Vatrogasna taktika ZP Obavezni 2/2/0 III 5,5
02K49-035 Zagađenje i remedijacija tla ZO Obavezni 2/0/2 IV 4
02K49-036 Zaštita od buke i vibracija ZR Obavezni 2/1/1 IV 5
02K49-037 Zaštita okoliša od zračenja i buke ZO Obavezni 2/0/1 III 4
02K49-038 Zaštita na mašinama i uređajima ZR Obavezni 2/1/1 III 5
02K49-038 Zaštita na mašinama i uređajima ZP Obavezni 2/1/1 III 4
02K49-039 Zaštita od požara pri transportu ZP Obavezni 2/1/1 III 5
02K49-040 Zaštita pri unutrašnjem transportu ZP Obavezni 2/2/0 IV 5
02K49-041 Zaštita u prometu i transportu ZR Obavezni 2/2/0 III 5
02K49-042 Zakonska regulativa sigurnosti ZR Obavezni 2/1/1 III 5
02K49-043 Zakonska regulativa zaštite od požara ZP Obavezni 2/1/1 IV 5

ZO   - STUDIJSKI PROGRAM - INŽENJERSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
ZRP - STUDIJSKI PROGRAM-ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA
ZR   - STUDIJSKI PROGRAM-ZAŠTITA NA RADU
ZP   - STUDIJSKI PROGRAM- ZAŠTITA OD POŽARA

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com