FacebookIcon  InstagramIcon

Misija Fakulteta

Misija Metalurško-tehnološkog fakulteta, kao naučno-obrazovne institucije pozicionirane u statusu organizacione jedinice Univerziteta u Zenici, je da uz stalno inoviranje nastavnih sadržaja, primjenu savremenih metoda i tehnika edukacije i kroz istraživački proces, obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti tehničkih nauka: metalurgije, metalnih materijala, nemetalnih materijala, hemijskog inženjerstva, zaštite okoliša te zaštite na radu i zaštite od požara, sposobne da budu lideri u razvoju industrije Kantona, regiona i šire. 

 

Obrazovanje na Metalurško-tehnološkom fakultetu obuhvata čitav spektar razvoja moderne i savremene tehnologije usklađene sa trendovima regiona, dobro postavljeno za praktičnu profesiju, ali i kao osnova za djelotvorne kreativne radove.

 

Obrazovanje na Fakultetu je u procesu usklađivanja sa Evropskim trendovima.

 

Uloga Metalurško-tehnološkog fakulteta je i da osmisli, ispita i razvije inovacije u oblasti inženjerskih odnosno tehničkih nauka kao i da kroz naučno-tehničku podršku pomaže razvoj Kantona i Bosne i Hercegovine.

 

Usklađivanje s trendovima sastoji se u neprekidnom i sistemskom radu na unapređenju svih oblasti osiguranja kvaliteta rada (studijski programi, nastava, istraživanje, vrednovanje studenata, udžbenici, resursi, nenastavna podrška, proces upravljanja), podizanje efikasnosti u obrazovnom procesu, povezivanje obrazovne, naučno-istraživačke i stručne djelatnosti, kao i izgradnji i unapređenju unutrašnje organizacije.


Vizija Fakulteta

Vizija metalurško –tehnološkog fakulteta u Zenici je da se razvije u modernu evropsku visokoškolsku instituciju priznatu po svojim naučno-istraživačkim dostignućima i dostignućima svršenih studenata i postdiplomaca u oblasti metalurgije, materijala, hemijskog inženjerstva, zaštite okoliša te zaštite na radu i zaštite od požara, kroz sticanje znanja, vještina i osposobljavanje studenata za samostalan rad.

 

Namjera je da Fakultet osposobi lidere koji će voditi napredak industrije naše zemlje i regiona, mlade stručnjake sposobne da se uključe u saradnju i nastavak edukacije na univerzitetima u cijelom svijetu.


Ciljevi Fakulteta

   • Povećanje interesovanja za studije metalurgije, metalnih i nemetalnih materijala, hemijskog inženjerstva, zaštite okoliša te zaštite na radu i zaštite od požara.
   • Podizanje nivoa kvalitete sva tri ciklusa studija: dodiplomskog, magistarskog i doktorskog.
   • Unapređenje nastavnih planova i programa.
   • Omogućavanje studentima da prošire svoja znanja po sopstvenom izboru i da se na taj način uže specijalizuju.
   • Prenošenje najnovijih naučnih i stručnih znanja, razvoj nauke i naučno istraživačke misli.
   • Kontinuirano stvaranje novog naučno-nastavnog kadra i usavršavanje naučnog i stručnog podmlatka.
   • Osiguranje mobilnosti i međunarodno priznanje stečenih kvalifikacija sva tri ciklusa studija.

 

Misija, vizija i ciljevi treba da doprinesu bržem uključivanju Metalurško-tehnološkog fakulteta u Zenici u evropske i svjetske naučne i naučno istraživačke trendove čime se osigurava i veliki doprinos razvoju Univerziteta u Zenici.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com