FacebookIcon  InstagramIcon

Opšte informacije


Nastavni plan i program drugog ciklusa Fakulteta za metalurgiju i materijale je nastavak edukacije u naučnim poljima koji se studiraju u okviru predmeta prvog ciklusa studija sa ciljem pripreme studenata, budućih magistranata, za nezavisan i istraživački rad, što znači da studij ima tri studijska profila:

   • Metalurgija
   • Materijali: smjer Metalni materijali i smjer Nemetalni materijali
   • Hemijsko inžinjerstvo

 

Drugi ciklus studija traje dva semestra. Završetkom drugog ciklusa studija sa završnim radom – magistarskim radom – student stječe 60 ECTS bodova, što zajedno sa prvim ciklusom čini 300 ECTS bodova.

 

Nastavni plan i program predviđa pet predmeta za svaki studijski profil u prvom semestru. Dva predmeta su obavezna a tri su izborna. Izborne predmete studenti biraju iz grupe od šest predmeta za studijske profile Materijali i Hemijsko inženjerstvo, odnosno iz grupe od osam predmeta za studijski profil Metalurgija. Drugi semestar je određen za istraživački rad na temi magistarskog rada. Za istraživački rad dodjeljuje se 12 ECTS bodova a sam magistarski rad nosi 18 ECTS bodova.

 

Završetkom studija, studenti stječu slijedeće akademske titule:

   • Magistra metalurgije
   • Magistra metalnih materijala
   • Magistra nemetalnih materijala
   • Magistra hemijske tehnologije

 

Inovirani NPP 2019/20. 

Nastavni plan i program      

Nastavnički tim

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com